Delfin 2022
Delfin 2022
LIRA vodoravni
POZIV ZA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJKETA

Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike

24.09.2021. 08:58 | 165 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. organizira završnu konferenciju povodom uspješno odrađenog projekta; „Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike“, broj ugovora KK.03.1.2.12.0012, tijekom kojega su provedene sve planirane aktivnosti koje uključuju: Informiranje 30 poduzetnika o EU natječajima, informiranje 30 poduzetnika o nacionalnim i lokalnim natječajima resornog Ministarstva za razvoj MSP-a, informiranje 34 poduzetnika o izvorima financiranja, informiranje 10 poduzetnika o pokretanju poslovanja i razvoju održivih aktivnosti.

Nadalje, održali smo 16 informativnih radionica na kojima su predavanja održali mnogi vanjski suradnici  te 9 okruglih stolova na kojima su edukaciju poduzetnicima pružali mnogobrojni potporni subjekti te je sve to vidljivo na našoj web stranici kao i ostali web alati koje smo kroz ovaj projekt realizirali. Kroz ovaj projekt informirano je 82 što aktivnih poduzetnika u fazi rasta i razvoja, što poduzetnika početnika.

Završna konferencija

održat će se u četvrtak, 30. rujna 2021. godine u Lipiku,

u konferencijskoj dvorani Quella, Marije Terezije 13 u Lipiku, s početkom u 10:00 sati.

Završna konferencija provodi se u sklopu projekta „Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike“. Ukupna vrijednost projekta je 593.928,38 kuna (sufinanciranje Europske unije iznosi 445.928,38 kuna).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje trajanja projekta je 18 mjeseci (1.4.2020. – 1.10.2021.).

 

Molimo da nam prema mogućnostima potvrdite sudjelovanje do 28. rujna 2021. godine na e-mail adresu: klaudijamarinkovic.lira@gmail.com ili nazovite na broj telefona +385 34 422 380.


LIRA ispod članka