Delfin
Delfin
Medianno
Itema d.o.o.

Oglas za iskazivanje interesa za zakup restorana s parkiralištem na Bazenskom kompleksu u Lipiku

23.07.2020. 09:05 | 1004 pregleda | PROMO

OGLAS za iskazivanje interesa

 

Tvrtka ITEMA d.o.o., Ul. Ivana Trnskoga 17, 10142 Zagreb - u svojstvu vlasnika, ovime obavješćuje možebitno zainteresirane poduzetnike prvenstveno iz područja gradova Lipika, Pakraca i njihovog okruženja o namjeri zaključivanja  Ugovora o zakupu poslovnog prostora s novim zakupcem za višegodišnje razdoblje. 

Poslovni prostor nalazi se na adresi Ul. Hrvatske mladeži br. 25A Lipik, a čine ga:

 

  • Restoran kapaciteta 200 do maks. 300 gostiju (ovisno o namjeni tj. organiziranju / vrsti-karakteru njegove pojedine uporabe), uključ. sav postojeći namještaj, kuh. opremu i pripadajući inventar,

                  koji se nalazi na k.č. br. 1162/1 k.o. Lipik - ukupne površine 2881 m2

i

  • Parkiralište; koje se nalazi na k.č. br. 1160/2 k.o. Lipik - ukupne površine 4.049 m2.

 

Zainteresirane ozbiljne tvrtke i osobe mogu iskazati svoj interes za zakup na e-adresu: itema@zg.t-com.hr i/ili na tel. 098-312 101, a po potrebi bit će im omogućen razgled cjelokupnog poviše navedenog prostora i sadržaja.

 

ITEMA d.o.o.

Zdravko Mikolić

direktor