Delfin
Delfin
Radio Daruvar 2
Otvorimo vrata zdravlja

Akcija mjerenja vrijednosti tlaka u Lipiku - 16. lipnja 2020.

09.06.2020. 09:31 | 456 pregleda | PROMO

16. lipnja 2020. u sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“, održat ćemo akciju mjerenja tlaka i šećera, na adresi Marije Terezije 13, Lipik, Dvorana Quella. S akcijom krećemo u 10 sati.

Članovi Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi  prisutnim će građanima mjeriti vrijednosti tlaka i šećera te će u razgovoru poticati proaktivan odnos prema vlastitom zdravlju i brigu o životnim izborima koje pridonose prevenciji bolesti.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projektom ćemo promovirati zdravlje i prevenciju bolesti s naglaskom na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanju i smrtnosti koje su povezane s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života.

Stanovništvo u ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima i stoga ćemo ovim projektom i aktivnostima nastojati doprijeti do građana iz ruralnih sredina i povećati razinu informiranosti o zdravim životnim navikama kojima u značajnoj mjeri preveniramo bolesti.

Bolji pristup preventivnim programima i aktivna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na područjima provedbe, u Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj županiji.

Sve projektne aktivnosti kao i stručni tekstovi na temu zdravlja nalaze se na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ koji je kreiran i pokrenut u sklopu projekta.

Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera (održana 18. siječnja u Virovitici),
  • predavanja i radionice na temu zdrave prehrane
  • izrada brošure „Zdravi deserti“ s receptima,
  • informiranje o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja,
  • objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika,
  • akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova.

                                                                                                                                              

                                                         Tihana Pandl, voditeljica projekta