LIPIK test
Delfin
Medianno
„Otvori vrata svijeta rada“

LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. provodi edukacije za nezaposlene osobe

21.05.2020. 09:36 | 538 pregleda | PROMO

Piše:
Compas

U sklopu projekta „Otvori vrata svijeta rada“ kodni broj: UP.01.3.1.01.0028 financiranog iz Europskog socijalnog fonda, LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. provodi edukacije za nezaposlene osobe pripadnike ranjivih skupina, dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci), žene, mladi (od 15 do 29 god), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca HRVI (stariji od 15 godina), djeca dragovoljaca Domovinskog rata (stariji od 15 godina), osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, osobe od 50 godina i starije, pripadnici ostalih ranjivih skupina.

Prema elementu „Intervencije na tržištu rada“ provodit će se sljedeća osposobljavanja:

• Osposobljavanje njegovateljica
• Osposobljavanje za radne strojeve
• Osposobljavanje za IT sektor

Pozivamo sve zainteresirane da se jave u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na broj tel. 034 290 653