banner sezame okoliš
banner sezame okoliš
Radio Daruvar
POZIV NA STRUČNI SEMINAR

E-nabava i aktualnosti u javnoj nabavi

28.03.2019. 09:51 | 361 pregleda | PROMO

Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. u sklopu projekta „ Korisnička podrška PCP-a“, financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj organizira stručni seminar na temu E-nabava i aktualnosti u javnoj nabavi

Predavanje će biti održano 02. travnja 2019. godine u 10:00 sati u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog centra Pakrac, Zona male privrede 5, Pakrac. Predviđeno trajanje je tri sata.

Predavanje će voditi gđa Stana Dolenac, dipl.iur iz tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. Gospođa Dolenac koja izvodi seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 460 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.

Teme koje će biti obrađene na radionici :

  • Kako sastaviti ponudu i najčešće pogreške ponuditelja
  • Kako se ispunjava ESPD obrazac i kako radi EOJN?
  • Rokovi za postavljanje pitanja, odgovori na upite, poštivanje načela, uvjeti sposobnosti, kriteriji ENP-a
  • Vanjska usluga provođenja postupaka nabave i simulacija podnošenja ponude

Ciljne skupine:

  • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima davanja e-ponuda,
  • svima drugima koje zanima uspješna primjena e-nabave bez koje se ne može provesti ni jedan postupak javne nabave zakonito.
  • Svim službenicima u odjelu nabave
  • Svim službenicima koji su uključeni u pripremu, provedbu i realizaciju nabave
  • Menadžerima koji donose odluke za izradu i predaju ponuda (direktorima, rukovoditeljima i dr.)
  • Svima koji žele znati više o sustavu javne nabave

Molimo Vas svoje sudjelovanje prijavite na e-mail adresu : financije@pc-pakrac.hr najkasnije do ponedjeljka, 1. 4. 2019. godine.