LIPIK test
LIRA okomiti
IPC - Delfin

Lipička razvojna i turistička agencija u suradnji s Udrugom mladih Novska provodi novi projekt namijenjen mladima

11.11.2021. 11:24 | 1034 pregleda | PROMO

Piše:
Compas

Udruga mladih Novska započela je provedbu četvrtog u nizu projekata sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom za lokalni razvoj i poslovne usluge Grada Lipika i Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“. Dvogodišnji projekt se provodi u sklopu poziva „Pronađi me! - provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Ukupna vrijednost projekta je 1.869.000,00 HRK te je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Javi se, promijeni s(v)e!“ UP.01.2.0.04.0074 neposredno je usmjeren  na unaprjeđenje kvalitete života i reintegraciju marginaliziranih pojedinaca s naglaskom na one najudaljenije od tržišta rada, koji će kroz projekt poboljšati svoje „meke“ i transverzalne vještine i osnažiti se provedbom aktivnosti obrazovanja i mentorstva te će u konačnici aktivno sudjelovati na tržištu rada.

Ciljna skupina su mlade osobe u dobi između 15 i 29 godina s područja Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije koje nisu u radnom odnosu, nisu u sustavu redovitog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ne usavršavaju se te nisu u evidenciji nezaposlenih osoba  HZZ-a (neaktivni).

Povećanje zapošljivosti, kao i smanjenje rizika od socijalne isključenosti za ciljanu skupinu će se postići kroz ciljane programe dosega i aktivacije, čime će se potaknuti veća društvena angažiranost pripadnika neaktivnih NEET osoba kroz razvijanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i uključivanja u sve aspekte javnog života, a posebice o važnosti osobne spremnosti na promijene za osobe u NEET statusu.

Pojam NEET populacija opisuje ranjivu skupinu mladih, prema Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u dobi od 15 do 29 godina  koja nije u sustavu obrazovanja, nije zaposlena te nije uključena u programe osposobljavanja. Prema posljednjim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska se nalazi na petom mjestu po broju mladih u NEET statusu. Točnije, Hrvatska u 2019. godini bilježi 14,2 % NEET populacije mladih, dok prosjek EU za 2019. godinu iznosi 12,5%.

U sklopu projekta formiran je mobilni tim. Mobilni tim će pronaći i motivirati najmanje 10 neaktivnih mladih osoba u NEET statusu te ih uvesti u projektne aktivnosti. Projektom će se pridonijeti aktivnom traženju posla i zapošljivosti ciljne skupine provedbom verificiranih programa obrazovanja odraslih, održavanjem edukacija za razvoj mekih i transverzalnih vještina, mentorstvom i savjetovanjem socijalnog pedagoga i socijalnog radnika i aktivnostima o informiranju na tržištu rada. Dobivenim iskustvom nakon završenih edukacija i stečenih kvalifikacija aktivnosti projekta će direktno utjecati na povećanje razine zapošljivosti ciljne skupine kao i na povećanje njihove socijalne uključenosti u društvo te smanjenje rizika od siromaštva.

Za sve sudionike sudjelovanje u projektu biti će u potpunosti besplatno, odnosno bit će im osigurani radni materijali za radionice, pohađanje radionica i  upis verificiranog programa obrazovanja.

Ovim putem pozivamo i Vas na suradnju da nas obavijestite, ukoliko imate saznanja o prisutnosti opisane ciljane populacije na vašem području djelovanja radi uspješnog detektiranja potencijalnih korisnika i uključivanja u aktivnosti dosega, aktivacije, podrške, obrazovanja i informiranja o stanju na tržištu rada neaktivnih osoba . Ukoliko želite pomoći nekome koga znate, ili vas zanima više o samom projektu i temi, slobodno nam se javite na e-mail: javisepromijenisve@gmail.com, na broj: 099/8529519 ili putem Facebook stranice. https://www.facebook.com/Javi-se-promijeni-sve-100535452363746/?ref=page_internal.

LINK:  Otvorena prijava za mlade od 15 do 29 godina

 

 

 


LIRA ispod članka