delfin3
Narodne kupke vanjski
Toplice Lipik 960x150_nsl
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA LIPIKA O VIZIJI I INICIJATIVAMA ZA BUDUĆNOST

Slobodan Katunar: Ljudi su ključ uspjeha!

04.10.2023. 08:43 | 1314 pregleda | Intervju

Obilježavanje Dana Grada Lipika predstavlja priliku za pregled svega što se u Lipiku događalo u posljednjoj godini, ali također nam omogućuje da saznamo o planovima za daljnje unaprjeđenje kvalitete života svih naših sugrađana. U tu svrhu, razgovarali smo s predsjednikom Gradskog vijeća Lipika, Slobodanom Katunarom, koji obnaša svoj prvi mandat na ovoj dužnosti.

Piše:
Matija Kulhavi

Kao što je poznato, gospodin Katunar je profesionalno zaposlen na poziciji upravitelja Šumarije Lipik, dok je tijekom prethodna tri mandata volonterski obnašao funkciju lipičkog dogradonačelnika. Važno je napomenuti da istovremeno obnaša i funkciju predsjednika Upravnog vijeća Toplica Lipik.

  • Gospodine Katunar, kako ocjenjujete rad Gradskog vijeća Lipika u prvoj polovici svoga mandata?

Početak našeg mandata obilježila je pandemija koronavirusa, što je u samom početku stvaralo izazove u uvjetima rada Gradskog vijeća. Zbog epidemioloških ograničenja, nismo mogli koristiti gradsku vijećnicu, pa smo bili prisiljeni održavati sjednice na drugim lokacijama. Unatoč tim izazovima, rad Gradskog vijeća bio je aktivan, te smo tijekom protekle dvije godine održali 20 sjednica, na kojima smo donijeli ukupno 78 različitih odluka.

Među tim odlukama, istaknuo bih nekoliko strateških koje su od posebnog značaja za naš Grad. To uključuje Odluku o strategiji razvoja Grada Lipika do 2030. godine, Odluku o osnivanju Ustanove za obrazovanje mladih, Odluku o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Lipik, Odluku o kupovini vile Osječanka, koja će postati budući Centar umjetne inteligencije i sjedište LIRA-e, te Odluku o osnivanju prava građenja, koja će omogućiti izgradnju sunčane elektrane u Lipiku od strane HEP-a. Također, usvojili smo Odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje s Općinom Kiseljak.

Tijekom naših sjednica, doneseni su i brojni programi, od kojih bih istaknuo Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te Program socijalnih mjera, koji pomaže mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja na području Grada Lipika. Osim toga, raspravljali smo i usvajali različite analize, planove, smjernice i izvješća. Naravno, usvojili smo i proračun za 2022. i 2023. godinu, kao najvažnije dokumente.

Važno je napomenuti da je većina ovih odluka, osobito onih strateških, donesena konsenzusom. Na sjednicama su aktivno sudjelovali svi vijećnici, bez obzira na političku pripadnost, te su se vodile konstruktivne rasprave s korektnim odnosom. S obzirom na sve navedeno, smatram da je rad Gradskog vijeća bio vrlo dobar.

  • Koliko često kontaktirate s građanima i na koji način osluškujete njihove probleme?

Moj kontakt s građanima je redovan i svakodnevan. To može biti putem e-maila, telefonskih razgovora ili susreta uživo, kada srećem građane na ulici ili na raznim događanjima. S obzirom na prirodu svog posla, često sam na terenu, što omogućuje građanima da mi prilaze i iznose svoje prijedloge ili probleme. Najčešće su to komunalni problemi ili pitanja vezana uz funkcioniranje Grada.

Naglasak stavljam na važnost ovih kontakata jer mi omogućuju da direktno čujem probleme koje građani imaju i istovremeno razmatram moguća rješenja za njih. Smatram da je ovakav dvosmjerni komunikacijski pristup ključan za konstruktivno upravljanje i unaprjeđenje kvalitete života naših sugrađana.

  • Primjećujemo značajna ulaganja u infrastrukturu u Lipiku tijekom proteklih godina. Možete li nam reći više o napretku radova na ključnim prometnicama i kapitalnim investicijama koje su planirane za bližu budućnost te kako će se te promjene odraziti na kvalitetu života građana?

Radovi na rekonstrukciji državne ceste DC 47, od Dobrovca preko Ulice Matije Gupca pa sve do središta Lipika, trenutno su u tijeku. Imamo uvjerenja od strane investitora Hrvatskih cesta i izvođača PZC Brod d.o.o. da će se ti radovi završiti prema planu, čemu se toplo nadamo.

Što se tiče kapitalnih investicija, istaknuo bih završetak projekta Terme Lipik, uključujući izgradnju Vile dobre vode, Narodnih kupki te obnovu perivoja s dodatnim sadržajima. Nadalje, planira se dovršetak nove ergele na ulazu u grad do ljeta 2024. godine, kao i radovi na kanalizacijskom sustavu Poljana i oko Sportskog centra Lipik.

Opis nije dostupan.

U bližoj budućnosti, nadamo se obnovi i izgradnji Kursalona i Wandelbahna, izgradnji novog hotela "Fontana" u okviru Toplica sa 150 ležajeva, izgradnji novog vrtića u Lipiku, izgradnji objekta za skrb starijih osoba i novog doma zdravlja te rekonstrukciju i ulaganje u vilu Osječanku, vezano uz studij programiranja i umjetne inteligencije. Također, planirane su investicije u obnovu vile Savić, te nastavak ulaganja u Sportski centar Lipik.

Realizacija ovih projekata bit će odraz dobrobiti za sve građane, pridonijeti će stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta i unaprijediti opću kvalitetu života u Lipiku.

  • Lipik ima ambiciju postati središte razvoja umjetne inteligencije u Republici Hrvatskoj. Možete li nam pružiti više informacija o ovom projektu i kako on utječe ili će utjecati na gospodarski razvoj grada?

U Lipiku smo među prvima u Republici Hrvatskoj pokrenuli projekt umjetne inteligencije, što je iznimno značajno jer privlačimo mlade ljude koji dolaze u naš grad radi edukacije. Trenutno provodimo osposobljavanje četvrte generacije programera za primjenu umjetne inteligencije. Posebno je važno napomenuti da neki od tih polaznika ostaju u Lipiku.

Mnogi od njih osnivaju tvrtke i startupove unutar naše gospodarske zone. Smatram da je ovo iznimno važno za budućnost Lipika i predstavlja velik potencijal za naš grad, posebno s obzirom na to da se radi o mladim ljudima koji mogu osnovati obitelji i ostati u Lipiku, pridonoseći time pozitivnom razvoju grada u svakom smislu. Ovaj projekt ne samo da doprinosi gospodarskom rastu, već i stvara prilike za novim radnim mjestima te jača infrastrukturu znanja i inovacija u ovom području.

  • Kako se grad suočava s demografskom situacijom i koje strategije primjenjujete kako biste očuvali konkurentnost lokalnih poduzetnika?

Nakon ulaska u Europsku uniju i izazovne situacije koja je postojala prije deset godina, Republika Hrvatska, kao i Lipik, suočili su se s velikim odljevom mladih ljudi. Tijekom proteklog desetljeća, broj stanovnika na području Lipika smanjio se za tisuću ljudi. U cilju suprotstavljanja ovom demografskom trendu, provodimo niz mjera i investicija.

Nastojimo potaknuti demografski oporavak kroz ulaganje u kapitalne projekte i infrastrukturu, pružanje podrške poduzetnicima putem raznih programa i poticaja, te osiguranje adekvatnih mjera za mlade, uključujući stambeno zbrinjavanje i sufinanciranje. Također, radimo na osiguranju dovoljnog broja mjesta u vrtićima, uz financijsku potporu smještaja, kako bi obiteljima olakšali život i ostanak u Lipiku.

Posebnu pažnju posvećujemo poticanju lokalnih poduzetnika. Aktivno sudjelujemo u sufinanciranju njihovih projekata i pružamo logističku i stručnu pomoć kroz našu razvojnu agenciju LIRA, posebno u procesu pripreme i apliciranja za različite fondove i poticaje.

S ovim kombiniranim pristupom vjerujemo da ćemo pozitivno utjecati na demografsku situaciju i konkurentnost lokalnih poduzetnika, te potaknuti gospodarski i društveni razvoj našeg Lipika.

  • Hoće li novi Zakon o porezu na dohodak i ukidanje prireza od 1. siječnja iduće godine utjecati na gradski proračun, i razmatra li se promjena stopa poreza na dohodak u Lipiku?

Od iduće godine, prirez za lokalnu samoupravu će biti ukinut, što znači da će gradski proračun Lipika biti umanjen za otprilike 120 tisuća eura. Međutim, Grad Lipik neće mijenjati stopu poreza na dohodak; ona će ostati nepromijenjena, kao što je bila i dosad. To znači da će svi oni koji su dosad plaćali prirez moći očekivati povećanje svojih neto primanja.

Također, želim napomenuti da su se, zahvaljujući dobrim politikama Vlade Republike Hrvatske tijekom protekla dva mandata, dogodile decentralizacija i povećanje financijskih sredstava za lokalnu i regionalnu samoupravu. Mnogi proračuni su se čak udvostručili, bilo putem izravnih sredstava od strane ministarstava ili kroz projekte financirane od strane Europske unije. S obzirom na ovo, ne postoji potreba za povećanjem poreza na dohodak u Gradu Lipiku.

  • Gradski događaji i manifestacije igraju važnu ulogu u zajednici…

Lipik je poznat po širokom spektru manifestacija, koje započinju s Mirisima Božića u Lipiku, prateći uskrsna događanja, te se protežu kroz Ljeto u Lipiku i manifestacije vezane uz Franciškovo. Ovim raznovrsnim manifestacijama privlačimo posjetitelje iz okolnih mjesta i aktivno radimo na ponovnom pozicioniranju Lipika na turističkoj karti Republike Hrvatske.

Opis nije dostupan.

Osim što promičemo kulturnu i tradicijsku baštinu, ovim događanjima potičemo i razvoj lokalnog gospodarstva. Sudjelovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova) i promocija njihovih proizvoda sastavni su dio naših manifestacija. Na taj način podržavamo raznolikost i kvalitetu lokalnih proizvoda te potičemo održivi razvoj gospodarstva na području Lipika.

  • Sredinom srpnja nas je pogodilo iznimno snažno olujno nevrijeme. Kako se Lipik nosi s posljedicama tog događaja? Također, možete li podijeliti Vaše dojmove o ljetnoj sezoni na Bazenima Lipik?

Nakon razornog olujnog nevremena koje je pogodilo Lipik 19. srpnja štete su ogromne, a  pogođeni su građani, gospodarstvo te naši šumski resursi. Ukupna šteta procijenjena je na čak 13 milijuna eura. Većina građana je samostalno pristupila sanaciji šteta na svojim objektima, dok se očekuje i pomoć Vlade Republike Hrvatske. Također, u tijeku je sanacija šteta u šumama.

Što se tiče ljeta na Bazenima Lipik, s obzirom na vanjski karakter bazena moram napomenuti da je sezona bila pod utjecajem nepredvidljivih vremenskih uvjeta. Međutim, važno je napomenuti da su s Bazenima Lipik povezani i mnogi drugi atraktivni sadržaji.  Ovdje dolaze ljudi iz šire okolice kako bi ujedno posjetili druge atrakcije kao što su ergela, Toplice Lipik ili perivoj.

  • Šta je vaša vizija za budućnost Lipika, u kojem smjeru treba ići i koje su ključne inicijative koje će je ostvariti?

Moja vizija za budućnost Lipika temelji se na ključnom resursu - ljudima, od radnika i poljoprivrednika do poduzetnika. Smatram da je ulaganje u ljude kroz sve navedene projekte i programe od presudne važnosti za prosperitet našeg grada. U proteklim godinama, poboljšali smo demografsku sliku Lipika i uspjeli zaustaviti odlazak ljudi. Vjerujem da ćemo s primjenom svih navedenih mjera potaknuti povratak onih koji su privremeno napustili Lipik.

Kroz kapitalne projekte, kao što su Terme Lipik, izgradnja novog hotela "Fontana" u sklopu Toplica Lipik izgradnja nove Ergele te obnova Kursalona i Wandelbahna, težimo vratiti Lipik na kartu hrvatskog zdravstvenog turizma. Vjerujemo da će ovi projekti biti ključni pokretači razvoja gospodarstva u Lipiku, stvarajući nove prilike za zapošljavanje i unaprjeđujući kvalitetu života naših građana.


Toplice Lipik_640x200_tekst