LIRA okomiti
LIPIK test
Medianno
ZDRAVI ŽIVOT

Pušenje može ugroziti seksualni život

29.08.2021. 10:10 | 3137 pregleda | Kolumne

Piše:
dr. Ivo Belan

Što može biti muževnije od onog muškarca koji jaše svog pastuha na kutijama Marlboro cigareta? Reklame cigareta često sugeriraju da je pušenje navika "macho" muškarca. Pa ipak, nažalost, najnovije studije još jednom ukazuju da pušenje može povećati rizik od impotencije.

Istraživači smatraju da do dobi od 50 godina više od 25 posto muškaraca rijetko ili nikad ne postižu zadovolja­vajuću erekciju. Budući da ti muškarci rijetko govore o tome, nitko ne zna koliko je brakova propalo zbog tog uzroka ili koliko je očajnih žrtava pribjeglo alkoholu ili drogi.

Još donedavno liječnici su u 9 do 10 slučajeva impotencije okrivljavali emo­cionalne probleme. Danas se zna da je u barem 50 posto slučajeva uzrok fizičke prirode.

U jednom ispitivanju obavljenom na Pretoria sveučilištu, u Južnoj Africi, od 116 muškaraca koji su patili od impo­tencije, 108 su bili pušači. Dvije veće, potpuno odvojene studije, utvrdile su da gotovo dvije trećine impotentnih muškaraca puši.

Međutim, znanstvenici su još uvijek trebali laboratorijske dokaze stvarnog oštećenja seksualnih organa uzrokovanog duhanom, a ne nečim drugim. Znanstvenici već jako dugo znaju da pušenje može ometati krvnu cirkula­ciju u tjelesnim udovima. Prema istra­živanjima, devet od deset osoba s perifernim smetnjama u cirkulaciji su pušači. Može li žilno oboljenje utjecati i na spolni organ? Kanadski istraživači su ustanovili da može.

Dakle, ima li pušenje i neki neposre­dan, izravan učinak na seksualno rea­giranje? Ima. Jedan zanimljiv pokus obavljen na 42 pušača, na jednom američkom sveučilištu, pokazao je da su muškarci koji su pušili cigarete s visokim sadržajem nikotina imali spo­riju erekciju, nego oni koji su pušili cigarete s niskim sadržajem nikotina.

Dok su učinci nikotina neposredni, kronična se impotencija rijetko doga­đa preko noći. Žrtva postupno uoča­va da mu treba duže vrijeme da posti­gne erekciju ili da mu erekcija izgleda slabija nego što je bila, a katkada može i u potpunosti izostati bez ne­kog očitog razloga.

Hoće li prestanak pušenja pomoći da se vrati potencija? Odgovor sugeri­ra šesto-mjesečna studija koju su pro­veli stručnjaci na urološkoj klinici u Washingtonu. Tokom dvije noći oni su pratili pojavu erekcije kod 60 im­potentnih muškaraca, za vrijeme dok su spavali. Normalno, muškarci imaju česte erekcije za vrijeme sna, među­tim većina pacijenata u toj studiji imala je neodgovarajuće erekcije, što je obično znak impotencije uzrokova­ne fizičkim oštećenjem. Nakon ovog ispitivanja, dvadesetorici tih pacijena­ta koji su bili teški pušači, rečeno je da prestanu pušiti cigarete kroz 6 tjedana i da se vrate na ponovno ispitivanje. Kada je test "erekcija u snu" bio pono­vljen nakon 6 tjedana, sedam od tih dvadeset muškaraca, koji su prestali pušiti, imala je primjerenu, dobru noć­nu erekciju.

Naravno, pušenje nije jedini uzrok impotencije. Jedna francuska studija ističe četiri glavna rizična faktora za pojavu impotencije uzrokovane lo­šom cirkulacijom: pušenje, šećerna bolest, povećane razine kolesterola u krvi i visoki krvni tlak. Međutim, pušenje je bilo daleko najvažnije.

Kontrolirati dijabetes, hipertenziju i visoki kolesterol može biti skupo i nesigurno, posebno ako to liječenje traje kraće vrijeme, a s pušenjem se može prestati odmah. Muškarac koji puši i ima probleme u krevetu dobro bi učinio kad bi odbacio kutiju s cigaretama, jer taj čin može vratiti potenciju, spasiti brak - a možda i život.


LIRA ispod članka