delfin3
LIPIK test
Medianno

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik

22.11.2018. 11:29 | 2402 pregleda | Kolumne

S ciljem boljeg upoznavanja lokalne zajednice s našim radom i uslugama koje pružamo kroz nekoliko sljedećih mjeseci putem Compasa (novina i portala) objasnit ćemo naše djelovanje i opisati socijalne usluge.

Piše:
Ivan Pušćenik

Naša ustanova je poznata kao “Dječji dom Lipik” ili “Dom za djecu Lipik” i postoji još od davne 1922. godine.

Kroz svoju gotovo pa 100-godišnju povijest naša ustanova je prošla sve oblike rada i skrbi o djeci: od odmarališta za djecu iz Zagreba tijekom školskih praznika, smještaja ratne siročadi nakon II. Svjetskog rata, kao oporavište za bolesnu djecu koja su dolazila u Toplice Lipik, preko stalnog smještaja za djecu iz cijele Hrvatske pa sve do poludnevnog boravka za djecu iz lokalne zajednice.

U sklopu procesa transformacije i deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi 2015. godine naša ustanova postaje “Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik”.

Kao Centar pružamo socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, poludnevnog boravka za djecu iz lokalne zajednice, uslugu savjetovanja i pomaganja obiteljima i djeci, a uskoro ćemo započeti i s pružanjem usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe kroz pripremu i dostavu obroka. Sve nabrojane usluge spadaju u izvaninstitucijske usluge koje se pružaju izvan klasične institucije. Iznimno možemo primati i djecu na smještaj ali samo kod hitnih slučajeva i uz suglasnost Ministarstva. Organizirano stanovanje je nadomjestak za nekadašnji stalni smještaj i skrbimo za 9 korisnika, što je trenutni puni kapacitet, od čega je njih šestero u sveobuhvatnoj podršci što znači 24-satnu pokrivenost u vidu dežurnog odgajatelja u samostojećoj kući u Lipiku. Troje preostalih korisnika su korisnici organiziranog stanovanja uz povremenu podršku što označava povremenu nazočnost i uključenost stručnog radnika – odgajatelja, jer je smisao ove podrške preuzimanje i razvijanje samostalnosti kod naših starijih korisnika (starijih od 18 g.). U okviru usluge poludnevnog boravka skrbimo za 29 korisnika podijeljenih u tri grupe u Poljani, Lipiku i Pakracu. Naposljetku, naš stručni tim (psiholog i socijalni radnik) pruža uslugu savjetovanja i pomaganja za 27 bioloških i udomiteljskih obitelji na području 3 županije. Sve zajedno pružamo socijalne usluge za ukupno 65 korisnika.

 

ONO ŠTO SVE ZANIMA

 

- ZAŠTO TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA  SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI?

Iako je institucionalna skrb još uvijek najčešći oblik izvanobiteljskog zbrinjavanja djece u većini europskih zemalja, daljnji razvoj slijedi smjer deinstitucionalizacije, restrukturiranja institucionalne skrbi, jačanja prevencije i mjera izdvajanja djece iz bioloških obitelji i razvijanja alternativnih oblika zbrinjavanja. Poticanje obiteljskog smještaja umjesto institucionalnog u skladu je i s preporukama Vijeća Europe, Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija. Budući da je odredbama Konvencije o pravima djeteta zajamčeno pravo djeteta na odrastanje u obiteljskom okruženju, smještaj djeteta u ustanove socijalne skrbi treba biti iznimka i koristiti se samo u situacijama kada je to neophodno, a sve se više usmjeravati na obiteljske oblike skrbi i razvoj usluga podrške u zajednici. Najprimjereniji zamjenski oblik obiteljske skrbi je udomiteljstvo. U udomiteljskoj obitelji djeci se omogućuje odrastanje, razvoj i iskustvo života u obiteljskom okruženju.

 

- ŠTO SMO SADA MI?

I dalje smo socijalna ustanova koja skrbi za djecu, samo što smo promijenili ime (naziv) u skladu s procesom transformacije i deinstitucionalizacije.

 

- DA LI IMAMO DJECE U DOMU?

Fizički u zgradama Doma imamo samo djecu koja kod nas koriste uslugu poludnevnog boravka. Djecu na smještaju smo preselili u kuću i stan u Lipiku. U Domu kao ustanovi trenutno skrbimo za 38 djece.

 

- DA LI SADA IMA MANJE DJECE NEGO PRIJE?

Ne. Otprilike smo na istom broju djece-korisnika kao u godinama prije početka procesa transformacije i deinstitucionalizacije, samo što sada imamo više djece-korisnika usluge poludnevnog boravka a manje djece-korisnika smještaja. Svi mi pamtimo Dom s 50 djece, no još od 2008. godine započelo je smanjenje broja djece-korisnika smještaja u domove za djecu pa tako i naš Dom već 2009. godine skrbi za ukupno 40-tak korisnika-djece od čega je i tada jedan broj djece-korisnika bio u poludnevnom boravku.

 

- ZAŠTO NEMA VIŠE DJECE U DOMU?

Zato što je cijeli sustav socijalne skrbi sada postavljen tako da je smještaj djece u ustanove zadnja opcija jer je najnepovoljnija za dijete. Naglasak je na radu s obiteljima, udomiteljstvu, radu u lokalnoj zajednici kroz usluge poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja. Naravno, mi ćemo se svojim kapacitetima uvijek moći uključiti u potrebe smještaja djece sukladno potrebama na terenu. Dapače, planiramo i povećanje kapaciteta za smještaj djece u organizirano stanovanje.

 

- KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU DJEČJEG DOMA I CENTRA?

U biti razlika je samo u mogućnosti primanja djece na klasični smještaj, znači u samu ustanovu. Moguće je da mi i neki drugi dječji dom imamo isti broj djece na „smještaju“ samo što su kod nas smješteni u kućama i stanovima i to se zove organizirano stanovanje, a u dječjim domovima ta ista djeca su smještena u zgradama odnosno ustanovi.