Narodne kupke vanjski
Narodne kupke vanjski
Toplice Lipik 960x150_nsl
Kutak za poduzetnike

Pomozite mladima – sponzorirajte sportske klubove

07.11.2023. 09:50 | 1183 pregleda | Kolumne

Piše:
Sanja Bogdan Pavlović

U Hrvatskoj postoji uhodan sustav sponzoriranja i raznih humanitarnih akcija, ali ga provode uglavnom velike tvrtke (npr. HEP, INA, JANAF i slični), koje time nastoje nešto vratiti društvu kroz donacije udrugama. Vrlo često poduzeća se u sklopu društvenog odgovornog poslovanja odlučuju na sponzorstva ili donacije. Iako su pojmovi donacije i sponzorstva slični, oni se ipak razlikuju odnosno drugačije se porezno tretiraju. Ovim člankom ćemo malo pojasniti razlike između tih pojmova, te koristi od istog.

Donacija ili darovanje je davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade. Donacija je davanje bez protučinidbe, a kod sponzorstva postoji protučinidba.

Da bi DONACIJE bile porezno priznati trošak moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Poduzetnicima se kao porezni trošak priznaju:

  • donacije u naravi ili novcu,
  • učinjene u tuzemstvu
  • za kulturne, zdravstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama, ustanovama i drugim institucijama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu posebnim propisima,
  • do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini (ako donirate više od 2% neće vam se priznati kao trošak).

SPONZORSTVO je davanje za koje postoji protuusluga reklame. Sponzor daje novac, robu ili usluge, a primatelj ga zauzvrat reklamira isticanjem njegove tvrtke, odnosno proizvoda/usluga, na reklamnim panoima na priredbama, sportskim terenima, dresovima, u pisanim materijalima i drugim mjestima. S obzirom da postoje dvije činidbe, za sponzorstvo je primjereno sastaviti ugovor o sponzorstvu, kojim se uređuju prava i obveze sponzora i primatelja sponzorstva. Za donaciju nije nužno sklopiti ugovor, ali mora postojati pisana odluka uprave o darovanju u kojoj se navodi: koga, u kojem iznosu i obliku, te za koje svrhe se daruje. 

Sponzorstvo je u pravilu poslovne naravi, pa su troškovi ovog darovanja porezno priznati.
Za pruženu uslugu reklame primatelj sponzorstva mora izdati račun. S druge strane, ukoliko se sponzorstvo obavlja u naravi, sponzor je za darovana dobra/usluge također obvezan primatelju izdati račun i na istom zaračunati PDV. Za sponzorstvo u novcu nema obveze izdavanja računa ni plaćanja PDV-a. Za darovanje u stvarima / uslugama treba platiti PDV. 

Donacije i sponzorstva se najčešće daju udrugama / organizacijama civinog društva čiji program rada i politika koju provode su kompatibilni sa poslovnom politikom donatora / sponzora. U Hrvatskoj su još uvijek najčešće donacije vezane za pomoć (bolesnoj) djeci i sponzorstva sportskim udrugama i klubovima.  Dajući svoj novac i/ili dajući svoje ime događaju sportske organizacije, sponzor ima mnoge prednosti koje može ostvariti kroz sponzorstvo u sportu.

Sponzori obično žele pokazati da su društveno odgovorni i žele se povezati sa zajednicom. Ima li boljeg načina nego da podrže lokalne sportske klubove koje svi vole?

Iznijela bih jedan podatak vezano za sponzorstvo u sportu,  rezultat jednog starog istraživanja (zato je u kunama):  na uloženu kunu u sponzoriranje sporta povrat iznosi oko  šest kuna. Marketinški efekt sponzorstva u sportu je izrazito vidljiv i bitan s obzirom na medijsku pojavnost. Povrat investicije (ROI) koju je Raiffeisen banka ostvarila u dosadašnjem sponzorstvu Ivice Kostelića, hrvatske skijaške reprezentacije i Snježne kraljice iznosi 1:6,54.  ROI ostvaren u sponzorstvu Košarkaškog kluba Cedevita do sada iznosi 1:34,63 što predstavlja povrat investicije u iznosu 34,63 kuna za svaku uloženu kunu u obliku vrijednosti medijske pojavnosti. 

Oko nas su mali gradovi, male udruge, mali sportski klubovi. I oni imaju ljubav i podršku svoje lokalne zajednice, i njima treba sponzorstvo. Možda je došlo vrijeme da i naši mali poduzetnici prepoznaju kako se najbolje povezati sa zajednicom kroz sponzorstva. Sigurno im neće biti ROI kao ovi gore navedeni, ali ćemo svi znati da vole iste sportske klubove kao i mi, da vole svoju lokalnu zajednicu, a i bit će nam drago kad na utakmici u nekom tuđem gradu istrče na teren naši igrači sa imenom neke lokalne firme na dresu.

Zapravo, neće nam samo biti drago, nego ćemo biti ponosni do neba – nek´ se vidi tko su naši.


LIRA ispod članka