Delfin
Delfin
Radio Daruvar 2
INVEST IN LOG

Javni poziv za sudjelovanje na edukativnim radionicama za mala i srednja poduzeća i obrtnike

20.09.2018. 15:15 | 1236 pregleda | Gospodarstvo

Piše:
Tomislav Ević

Na temelju Subvencioniranog Ugovora broj: 2017HR-BA-ME73 zaključenog dana 20. lipnja 2017. godine između Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačkog tijela na Programu Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. i Općine Orašje, za Projekt: “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ - Invest in LOG i Sporazuma o partnerstvu u provedbi Projekta “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ - Invest in LOG broj: 01-49-756/17 zaključenog dana 05. srpnja 2017. godine između Općine Orašje, Grada Lipika i Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Garešnica, Gradonačelnik Grada Lipika o b j a v l j u j e

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje na edukativnim radionicama za mala i srednja poduzeća i obrtnike

I.

Grad Lipik kao projektni partner na projektu “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ - Invest in LOG poziva sve zainteresirane male i srednje poduzetnike i obrtnike s područja Grada Lipika na sudjelovanje u ciklusu edukativnih radionica koje će obuhvatiti sljedećih pet modula:

- pristup međunarodnim tržištima,

- marketing u malom i srednjem poduzetništvu,

- međunarodni standardi u poslovanju,

- cost & benefit analiza,

- europski programi i fondovi.

Cilj održavanja edukativnih radionica je povećanje konkurentnosti i rast malih i srednjih poduzetnika i obrtnika kroz stjecanje i unaprjeđenije specifičnih poduzetničkih znanja i vještina potrebnih u njihovom svakodnevnom poslovanju.

II.

Edukacija će se provoditi u trajanju od četiri radna dana, u manjim skupinama, intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika, a vodit će ju stručni suradnici Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o.

Planirani datumi i termini održavanja edukacija su sljedeći:

- 15. i 16. listopad 2018. godine od 09.00 do 16.30 sati: Pristup međunarodnim tržištima, Marketing u malom i srednjem poduzetništvu,

- 12. i 13. studeni 2018. godine od 09.00 do 16.30 sati: Međunarodni standardi u poslovanju, Cost & benefit analiza, Europski programi i fondovi.

Edukativne radionice će se organizirati u suradnji s Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o., koji će omogućiti korištenje njihovog prostora.

III.

Za sudjelovanje na edukativnim radionicama nužno se prijaviti putem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog poziva, a koji se predaje osobno u prostorijama Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o., Staklanska ulica 2A, Lipik, najkasnije do 01. listopada 2018. godine.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresiranih polaznika, prilikom odabira polaznika prednost će imati poduzeća i obrti koja su u vlasništvu žena odnosno ona u kojima žene obavljaju direktorske i ostale vodeće funkcije. Ostale prijave bit će vrednovane prema redoslijedu podnošenja prijava.

Lista odabranih polaznika, njih maksimalno 15, osim što će biti telefonski obaviješteni o terminima edukacija, bit će objavljena na službenoj stranici Projekta www.investinlog.com i na oglasnoj ploči Grada Lipika te Lokalne razvojne agencije LIRA d.o.o. najkasnije do 05. listopada 2018. godine.

IV.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Voditeljicu projekta: Iva Gamauf, mail: iva.gamauf1@gmail.com, tel.; 034 422 380.

Troškovi edukacije pokriveni su kroz projekt “Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“ - Invest in LOG financijski podržan od strane Europske unije, a uključuju materijale, prostor i osvježenje u pauzama.

 

 

Prijavni obrazac_edukacije (4)