Radio Daruvar
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda/Vodoopskrba

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac

07.07.2017. 08:15 | 2152 pregleda | Gospodarstvo

U zgradi gradske uprave u Lipiku predstavnici tvrtki Eko-mlaz.dm d.o.o. i  SL CONSULT d.o.o. jučer su održali prezentaciju o poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac na kojoj su bili nazočni gradonačelnik Lipika Vinko Kasana i gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević.

Piše:
Matija Kulhavi

Ovim projektom predviđa se formiranje jedinstvenog sustava odvodnje otpadnih voda za područje „aglomeracije“ Lipik-Pakrac koja će uključivati naselja: Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Japagu, Kukunjevac i Lipik (gradsko područje Lipika) te Kusonje, Pakrac i Prekopakru (gradsko područje Pakraca). Ukupno se radi o 115.213 metara kanala, s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje u naselju Dobrovac kapaciteta 13.500 ES (ekvivalentnih stanovnika). Pročišćene otpadne vode ispuštale bi se u otvoreni kanal pročišćene vode, koji bi se 800 metara nizvodnije ulijevao u rijeku Pakru.

Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sustava nužna je zbog manjka pitke vode u ljetnim mjesecima i velikih gubitaka vode. Projektom se na sustav javne vodoopskrbe Lipik-Pakrac također predviđa i priključenje seoskog vodovoda u naselju Kusonje, koji trenutno nije dio javnog vodoopskrbnog sustava.

Kanalizacija u Dobrovcu obuhvaćena u projektu „aglomeracije“

Osim rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja kapaciteta 13.500 ES u Dobrovcu, predviđeno je priključenje 1.950 novih ES na odvodnju i na pročišćavanje, izgradnja 4.160 metara novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukcija 7.045 metara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac, rekonstrukcija 25.135 metara vodoopskrbne mreže, priključenje 225 dodatnih stanovnika na javnu opskrbu pitkom vodom te smanjenje gubitka vode sa sadašnjih 50% na 35%.