delfin3
delfin3
Radio Daruvar 2
DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

Donesena odluka o upisu za pedagošku 2020./2021. godinu

11.06.2021. 12:51 | 318 pregleda | Vijesti

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica Lipik na sjednici održanoj u petak 8. lipnja 2021. donijelo je „Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Kockica Lipik za pedagošku 2020./2021. godinu“.

Piše:
Compas

U Odluci stoji da su svi zaprimljeni zahtjevi pozitivno riješeni i da su upisana sva djeca s prebivalištem na području Grada Lipika kao i djeca s dva zaposlena roditelja te djeca koja su obvezna za predškolu.

Roditelji-staratelji upisane djece dužni su se u razdoblju od 1. do 16. rujna javiti odgojitelju odgojne skupine u koju je dijete upisano, u protivnom će se smatrati da odustaju od upisa djeteta u vrtić/jaslice.

Djeca s liste čekanja koja nemaju navršenih godinu dana do 1. rujna 2021. (a imaju prebivalište na području Grada Lipika i s oba zaposlena roditelja/staratelja) bit će primljena nakon navršene prve godine.


DNM ispod