delfin3
PUKE banner
Radio Daruvar 2
GRAD LIPIK

Objavljen Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika

24.02.2021. 10:48 | 400 pregleda | Vijesti

Na službenim internetskim stranicama Grada Lipika objavljen je Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Savjet mladih Grada Lipika je savjetodavno tijelo Grada Lipika koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada Lipika mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Lipika, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika imaju udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika podnose se u pisanom obliku, a više informacija možete saznati OVDJE.