delfin3
LIPIK test
Vera Pečanić
CENTAR ZA EDUKACIJU KRUGOVI

Online predavanje „Ekonomija sreće - Utječe li sreća na ekonomsku aktivnost?“

18.02.2021. 14:14 | 318 pregleda | Vijesti

Kada se mjeri razvoj i prosperitet neke zemlje, materijalni faktori imaju značajnu ulogu, a subjektivni osjećaji zadovoljstva su potpuno zanemareni. BDP, kao najkorišteniji indikator razvoja i kvalitete života, ne uzima sreću i doživljaj pojedinaca o kvaliteti života kao varijablu i ne govori ništa o potrebama građana niti o prepoznatnosti istih od strane vlasti.

Piše:
Compas

 

Tema predavanja povezuje ekonomiju, zdravlje i osobnu dobrobit građana, u sklopu koje će se obraditi novi, zanimljivi pogledi ekonomista vezani za utjecaj sreće na ekonomiju i rast BDP-a, a interaktivno predavanje održat će Zrna Garača, mag.oec. i viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove.

Poseban naglasak bit će na pitanjima: Jesu li bogatiji ljudi sretniji? Optimizam i ekonomija - Hendalov indeks optimizma; koliko su Hrvati sretni? Easterlinov paradoks - Da li i bogati plaču? I konačno - možemo li mjeriti sreću?

Predavanje će se održati putem ZOOM-a, u ponedjeljak 22. veljače 2021. u 17 sati. Zainteresirani se mogu uključiti na predavanje putem ZOOM platforme, na sljedećem linku: https://zoom.us/j/92979723496...