LIPIK test
LIPIK test
Radio Daruvar 2
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu županijskih nagrada

12.01.2021. 08:06 | 425 pregleda | Vijesti

Požeško-slavonska županija objavila je pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Požeško-slavonske županije - Nagrade Požeško-slavonske županije za životno djeloGodišnje nagrade Požeško-slavonske županije i Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije. Javna priznanja dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, tehničke kulture, tjelesne kulture, športa, prostornog uređenja i zaštite okoliša te drugih područja društvenog života.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem i popratnom dokumentacijom, a sadržavaju: osobno ime odnosno naziv pravne osobe, adresu, kontakt telefon i kratak životopis osobe na koju se prijedlog odnosi, područje za koje se prijedlog podnosi, detaljno obrazloženje prijedloga te dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Rok za podnošenje prijedloga je 15. veljače 2021. godine.

Javna priznanja Požeško-slavonske županije dodjeljuju se na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.

Piše:
Matija Kulhavi

Na temelju članka 10. Odluke o županijskim nagradama (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 6/02 , 4/04, 9/2016), Odbor za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga

za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije 

I.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije.

II.

            Nagrade Požeško-slavonske županije su:

- Nagrada za životno djelo

- Godišnja nagrada 

Povelja zahvalnosti Požeško-slavonske županije

III.

Nagrade Požeško-slavonske županije su javna priznanja koja Požeško-slavonska županija dodjeljuje za značajna postignuća i doprinos razvitku i ugledu Požeško-slavonske županije na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, tehničke kulture, tjelesne kulture, športa, prostornog uređenja i zaštite okolišta te drugih područja društvenog života.

IV.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima, djelatnim skupinama, tvrtkama, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima za osobit doprinos i rezultate postignute u prethodnoj godini, a koji žive ili djeluju na području Požeško-slavonske županije.

V.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen te za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značaja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro Požeško-slavonske županije.

Nagrada se ne može dodijeliti državnim, županijskim, gradskim i općinskim družnosnicima za ostvarenja postignuta na tim dužnostima dok tu dužnost obnašaju.

VI.

Povelja zahvalnosti Požeško-slavonske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za zapažene aktivnosti u promicanju ugleda Županije, te naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju

  VII.

            Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

a) za pojedince:

         -  životopis kandidata

       -  tijek njegova rada

                                     -  posebni uspjesi sa stručnim ocjenama

               -  temeljito obrazloženje.

                            b) za ustanove, tvrtke i udruge:

   -  osnovni podaci

                       -  sadržaj djelovanja i rezultati

                                                             -  temeljito obrazloženje sa stručnim i drugim ocjenama.

VIII.

Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata

za odlučivanje, Odbor može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.  

   IX.

Prilikom ocjenjivanja vrijednosti postignuća kandidata predloženih za nagrade cijenit će se:

- da su rezultati najbolji na području Požeško-slavonske županije, a nadprosječni u odnosu na istovrsne na državnoj razini

- da su rezultati plod zalaganja članova organizacije ili pojedinca, a ne posebno povoljnog položaja uvjetovanog drugim čimbenicima

- da ostvareni rezultati pridonose razvitku grane djelatnosti i općem napretku sredine u kojoj su ostvareni te Požeško-slavonskoj županiji u cjelini.

X.

Nagrade će biti dodjeljene na svečanoj sjednici Požeško-slavonske županije u povodu Dana županije.

XI.

Prijedloge u pisanom obliku treba dostaviti najkasnije do 15. veljače 2021. godine na adresu:

Požeško-slavonska županija

TAJNIŠTVO

Odbor za dodjelu županijskih nagrada

Županijska 7, 34 000 Požega