Delfin
LIPIK test
Medianno
GRAD LIPIK

Provođenje jesenske sustavne deratizacije

20.10.2020. 08:56 | 315 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora s Gradom Lipikom 21. listopada 2020. započinju jesensku sustavnu deratizaciju, objavljeno je na službenoj web gradskoj stranici.

Sustavna deratizacija provodi se planiranjem blokova koji započinju od periferije prema središtu sistemom koncentričnih krugova ili obrnuto. Količina izloženih zatrovanih mamaca ovisi o utvrđenom stupnju infestacije površine, prostora ili objekta u trenutku provođenja mjere odnosno sukladno propisanim normativima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima II. generacije.

Ekipe izvoditelja na terenu: svakodnevno će na terenu biti dvije ekipe izvoditelja - u svakoj ekipi 3-4 izvođača i odgovorna osoba.

 

 

 

 

Napomena: uz deratizaciju stambenih jedinica paralelno će se provoditi i deratizacija javnoprometnih površina, trgova, parkova, deponija itd., prema gore navedenom datumu i pojedinom naselju.

Vlasnicima ili članovima stambenih jedinica koje nismo zatekli kod kuće u trenutku provođenja mjere deratizacije ostaviti ćemo obavijesti u poštanske sandučiće s našim brojevima telefona zbog dogovora novog termina provođenja mjere deratizacije.

Plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih uvjeta ili drugih opravdanih razloga.

Ukoliko štetni glodavci pojedu sve izložene rodenticide (zatrovane meke) molimo kontaktirajte nas na navedene telefone (034/275-113 radni danom 7-8 sati ili 099/317 95 26).

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije prilikom provođenja mjera deratizacije nositi će odgovarajuće indentifikacijske iskaznice.

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca najmanje u i oko stambenih objekata na sva mjesta gdje se obično pojavljuju (podrumi, dvorišta, tavani...). Deratizacijske meke se postavljaju u deratizacijske kutije ili u aktivne rupe štetnih glodavaca.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode vlasnici stanova, kuća, okućnica kao i svi ostali stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  • Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  • Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  • Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  • Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca
  • Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce

Pozivaju se stanovnici da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

Odgovorna osoba:

Dalibor Puharić, dipl.ing.   099 317 95 26