LIPIK test
LIPIK test
Radio Daruvar 2
ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Natječaj za studentske stipendije Grada Lipika

25.09.2020. 09:23 | 899 pregleda | Vijesti

Piše:
Matija Kulhavi

Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021. s područja Grada Lipika, a detalje i potrebne obrasce možete preuzeti na službenim internet stranicama Grada Lipika, www.lipik.hr. Rok prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom je do 12. listopada 2020. godine, a dokumentaciju treba dostaviti na adresu: Grad Lipik, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija, Marije Terezije 27, Lipik.