Delfin
Delfin
Medianno
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE

Voda u Lipiku nije za piće!

04.09.2020. 09:12 | 875 pregleda | Vijesti

Od Zdravka Matića, dr. med., spec. mikrobiologa, voditelja Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije dobili smo obavijest da voda iz javne vodoopskrbe u Lipiku nije za piće te da ju je prije upotrebe potrebno prokuhati.

Piše:
Compas

 

 

 

OBAVIJEST O ODSTUPANJU OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU JAVNIH VODOVODA

U svrhu monitoringa izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iż javne vodoopskrbe u naselju Lipik od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZZJZ Požeško-slavonske županije.

Temeljem izvršene analize, a u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 ), te Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te naĉinu voĊenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20 ) utvrđeno je da voda NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga II Pravilnika za područje: javne vodoopskrbe naselja Lipik zbog: MIKROBIOLOŠKOG ONEĈIŠĆENJA.

- Obavijest i preporuka za potrošače: Vodu za piće prije upotrebe obavezno prokuhati.

 

Voditelj Službe: Zdravko Matić, dr. med., spec. mikrobiolog