Delfin
Delfin
Radio Daruvar 2
Mjesni odbor Poljana

Sastanak o nastavku radova i ulaganja na području Poljane

28.07.2020. 08:34 | 594 pregleda | Vijesti

U prostorijama novoobnovljenog Društvenog doma krajem prošlog tjedna je održan sastanak tijekom kojeg su se lipički gradonačelnik Vinko Kasana i direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom Marijan Strganac susreli s mještanima Poljane i tamošnjim predsjednikom Mjesnog odbora Vladom Stakorom. Razgovaralo se o svim radovima koji su izvršeni tijekom proteklog razdoblja te planu za sljedeći vremenski period.

Piše:
Matija Kulhavi

U prvom redu bilo je govora o kanalizaciji u Poljani pa je rečeno da su radovi izvršeni na cjelokupnoj kanalizacijskoj mreži te da je još preostala izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Trenutno se čeka izdavanje uporabne dozvole, odnosno potrebno je da izvođač, u ovom slučaju Vodoprivreda Daruvar preda svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju da bi se uporabna dozvola mogla izdati.

Na sastanku je predloženo od MO Poljana da se nastavi u suradnji s Hrvatskim vodama s čišćenjem kanala od semafora kod mosta u središtu Poljane pa uzduž četiri stotine metara uzvodno.

Tijekom jesenskog perioda na području Poljane će se nastaviti s iskopavanjem jaraka i nasipavanjem puteva. U vezi spoja dviju županijskih cesta (Ul. Ljudevita Gaja i Ul. braće Salača), koji još nije riješen, napomenuto je da je iz Županijskih cesta istaknuto kako treba srediti oborinsku odvodnju i napraviti cijevno-betonski propust, a nakon toga slijedi i uređenje te asfaltiranje tog dijela.

U planu je, preko ŽUC-a, i izgradnja pješačke staze od strane Međurića prema Antunovcu, za koju je Grad Lipik pripremio projektnu dokumentaciju, a trenutno se rješavaju imovinski odnosi u skladu sa zakonskom regulativom, dok će se iz lipičkog gradskog proračuna najvjerojatnije tijekom ove godine izgraditi dio pješačke staze od OŠ Grigora Viteza do Ulice braće Konifka.

Predviđena je ove godine sanacija („krpanje“ rupa) Varoške ulice, a asfaltiranje iste je predviđeno za 2021. godinu. Tijekom jeseni će se izvršiti nasipavanje poljskih puteva i iskop cestovnih jaraka.

Što se tiče kapitalnih projekata, uređenje Društvenog doma u Poljani je završeno. Napravljeno je kompletno krovište, uređena je fasada te postavljena stolarija. Izvedeni su elektroinstalacijski radovi unutar objekta, grijanje je napravljeno u gornjim prostorijama i jedino što je preostalo su sitni detalji unutarnjeg uređenja.
Izgradnja dječjeg vrtića u Poljani se ne odvija planiranom i očekivanom dinamikom te se još gleda hoće li tijekom kolovoza doći do poboljšanja kvalitete izvođenja radova. Naime, pregovara se s izvođačem da pojača dinamiku radova na gradilištu, prvenstveno što se tiče radnika, ali i strojeva.

Spomenik NOB-a u Poljani će biti dislociran cca 30 metara zbog uređenja parkiralište s pristupnim stazama, a za to je suglasnost dala i Udruga antifašističkih boraca i antifašista Pakrac – Lipik.

Na kraju je bilo spomena i o lokalnom groblju u Poljani koje se redovito održava, a u proteklom je razdoblju postavljena ograda, riješeni su imovinsko-pravni odnosi (pristupni put), uređena je mrtvačnica, uklonjena su stabla te je u planu nastavak proširenja groblja, odnosno izgradnja novih staza i grobnih mjesta. Početkom proljeća iduće godine u planu je uklanjanje preostalih postojećih stabala i sadnja novih, a sve u dogovoru s Mjesnim odborom.

Tijekom obilaska navedenih radova uočili smo da se izvode radovi energetske obnove na Osnovnoj školi Grigora Viteza U Poljani.