LIRA okomiti
LIPIK test
Medianno
U PROVEDBI NOVI PROJEKT LIRE

Održana početna konferencija projekta „Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike“

25.06.2020. 11:17 | 780 pregleda | Vijesti

U sklopu projekta „Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike“ u prostorijama Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o, u srijedu, 24. lipnja održana je početna konferencija vezana za ovaj projekt. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 593.928,94 kuna koji s iznosom od 445.928,38 kuna sufinancira EU.

Kroz 18 mjeseci (1.4.2020. - 31.10.2021.), koliko je predviđeno razdoblje provedbe, cilj projekta je pružati postojeće i uvesti nove usluge informiranja poduzetnika, omogućiti korištenje novih web alata te novih web sadržaja koji će povećati razinu znanja i informiranosti poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja na području Grada Lipika, Požeško-slavonske županije i županija u okruženju, naglasio je Darian Husko, voditelj projekta.

Piše:
Compas

Tijekom provedbe projekta poduzetnicima će biti omogućeno besplatno individualno informiranje o EU natječajima, nacionalnim i lokalnim natječajima, izvorima financiranja te informiranje o pokretanju poslovanja i razvoju održivih aktivnost, sudjelovanje u informativnim radionicama, sudjelovanje na okruglim stolovima u cilju povezivanja poduzetnika i potpornih institucija te korištenje novih weba alata i sadržaja. Sve postojeće i nove usluge informiranja i povezivanja pruženih od strane članova projektnog tima, novi web alati i novi web sadržaji bit će besplatni za ciljne skupine. Nakon završetka projekta LIRA d.o.o. planira navedene usluge informiranja i povezivanja, web alate i web sadržaje i dalje pružati besplatno.

Potporne institucije nužno je približiti poduzetnicima i njihovim djelatnicima koji često zbog nedostatka vremena i financijskih ograničenja zanemaruju važnost svakodnevnog informiranja, odnosno mogućnost korištenja savjetodavnih usluga.

Prema tome, LIRA d.o.o. kao potporna institucija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva osim što će poduzetnicima ponuditi nove visokokvalitetne usluge i sadržaje, pridonijet će razvoju gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.


LIRA ispod članka