Delfin
Delfin
Medianno

Poduzetnici se ponovno mogu prijavljivati za dodjelu potpora, a mlade obitelji za pomoć pri stambenom zbrinjavanju

05.06.2020. 11:42 | 547 pregleda | Vijesti

Grad Lipik je početkom ožujka ove godine objavio dva javna poziva, jedan koji se odnosi na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2020. godini (u skladu s Programom mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine) i drugi za podnošenje zahtjeva za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2020. godini (mjera Programa socijalnih mjera). Ubrzo nakon toga, zbog poznatih razloga vezanih za epidemiju virusa Covid-19, oba su poziva bila privremeno obustavljena. Međutim, zbog sve povoljnije epidemiološke situacije, Grad Lipik je danas donio odluku o poništenju ovih obustava tako da se zainteresirani građani, obrtnici i tvrtke ponovno mogu javiti u ured Gradske uprave u Ulici Marije Terezije.

Piše:
Matija Kulhavi

Kao što smo naše čitatelje već informirali, nije na odmet podsjetiti kako su tijekom protekle dvije godine poduzetnici s područja Grada Lipika dobili potpore za jačanje konkurentnog nastupa na tržištu, rast zaposlenosti, ostvarivanje praktičnog obrazovanja, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture te u konačnici podizanje razine poduzetničke kulture, ali i rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Tako je u 2018. godini dodijeljeno četrnaest potpora, a u 2019. godini petnaest potpora, s time da su neki poduzetnici ostvarili potpore obje godine, samo za različite mjere.

Što se tiče Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2020. godini, treba naglasiti da se radi o iznimno prihvaćenom Programu koji je dosad iskoristilo devet mladih obitelji. Program je namijenjen mladim obiteljima, odnosno bračnoj ili izvanbračnoj zajednici koja rješava svoje stambeno pitanje, a koju čine podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 40 godina života prije objave javnog poziva.

Prijave za oba javna poziva se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika u pisanom obliku do 30. listopada 2020. godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih ovim pozivom.