LIPIK test
LIPIK test
Medianno
VODE LIPIK D.O.O.

Korisnicima na raspolaganju dostava računa i očitanja e-poštom

14.11.2019. 13:57 | 992 pregleda | Vijesti

Od Marijana Pierobona, direktora Voda Lipik d.o.o., saznajemo da su zbog bržeg i ekonomičnijeg dostavljanja računa za usluge koje isporučuju otvorili mogućnost da iste dostavljaju putem elektroničke pošte ( e-maila).

 

Piše:
Tomislav Ević

Iz Voda Lipik d.o.o. mole zainteresirane za ovakav način dostave računa, da ispune obrazac „Poziv na dostavu e-mail adrese“, kojega će pronaći na internetskim stranicama vode-lipik.hr (http://vode-lipik.hr/wp-content/uploads/2019/11/Poziv-za-dostavu-e-mail-adrese.pdf), te ga pošalju na e-mail ocitanja@vode-lipik.hr ili poštom na adresu Aleja kestenova 35, Pakrac.

Na e-mail ocitanja@vode-lipik.hr korisnici usluga mogu dostavljati i stanja (očitanja) vodomjera tako da obavezno upišu: ime i prezime korisnika usluge, adresu objekta, šifru, datum i stanje očitanja.