LIPIK test
LIPIK test
Medianno

Predstavljanje međunarodnog projekta „Tragom umjetnosti obitelji Straub“ i programa Kreativna Europa

08.07.2019. 08:19 | 722 pregleda | Vijesti

U okviru ciklusa edukativno-promotivnih aktivnosti Europski barok u mom zavičaju: druženje zajednice s baštinom obitelji Straub građanima i posjetiteljima Pakraca i Lipika predstavit će se međunarodni projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub (www.trars.eu) i program Kreativna Europa, iz potprograma Kultura namijenjenog interdisciplinarnim projektima suradnje koji potiču umrežavanje, prekograničnu suradnju, razvoj publike, trening i edukaciju te promiču europske vrijednosti.

Uključeno u bogati program događanja Pakračkog kulturnog ljeta predstavljanje će se održati u Gradskoj vijećnici (Dvorište kurije Janković), u srijedu, 10. srpnja, s početkom u 20:00 sati.

Piše:
Compas

Kreativna Europa (2014. – 2020.) je program Europske unije čiji je cilj podržati razvoj europskog kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora putem dva potprograma – Kultura i MEDIA. Na nacionalnoj razini koordinira ih Desk Kreativne Europe ustrojen pri Ministarstvu kulture.

Projekt TrArS usmjeren je na istraživanje i predstavljanje umjetničkog rada članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području srednje Europe. Među najranije i najznačajnije umjetnine u Hrvatskoj pripada i glavni oltar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu (http://trars.eu/catalog-item.php?id=13), kipara i stolara Franza Antona Strauba.

Ciklusom događanja Europski barok u mom zavičaju: druženje zajednice s baštinom obitelji Straub želi se uputiti na prepoznavanje dragocjenosti vlastite baštine u širem, europskom kontekstu.

Suorganizatori predstavljanja u Pakracu su Hrvatski restauratorski zavod, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – Desk Kreativne Europe, Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pakrac, Grad Pakrac i Turistička zajednica grada Pakraca.