Lipik banner
Lipik banner
Medianno
REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE "LATICA"

Aktivnostima koje provode stvaraju osjećaj pripadnosti široj zajednici

12.05.2019. 09:18 | 833 pregleda | Vijesti

Redovna skupština „Latice“, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Lipika i Pakraca održana je u subotu, 11. svibnja u prostoru kompleksa Janković.

Piše:
Matija Kulhavi

Predsjednica Udruge „Latica“ Radmila Relić Zerdin otvorila je skupštinu pozdravivši prisutne predstavnike institucija i udruga uz čiju suradnju i podršku udruga „Latica“ provodi aktivnosti skrbi i poboljšanja kvalitete života svojih članova, a među kojima su bili i lipički gradonačelnik Vinko Kasana te zamjenik pakračke gradonačelnice Marijan Širac.

U planu rada za 2019. godinu rečeno je da će udruga „Latica“ nastaviti s provođenjem projekta poludnevnog boravka za djecu i osobe s posebnim potrebama "Latica po latica - inkluzivna zajednica" koji se financira iz sredstava trogodišnjeg projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također, u svojem boravku namjeravaju i dalje imati integrativni klub i radionice u kojima će korisnici stjecati vještine svakodnevnog življenja. Istaknuto je da važno mjesto u aktivnostima zauzimaju radionice samoodređenja, samozastupanja i samoosnaživanja.

"Ne živiš snove dok spavaš, probudi se"

U 2019. godini predviđen je nastavak projekta "Ne živiš snove dok spavaš, probudi se" u kojem su partneri s KPD "Sloga", a nakon provedenog niza edukativnih i kreativnih aktivnosti konačni rezultat tog projekta jest mjuzikl "Tko pjeva zlo ne misli" čija će se pretpremijera održati u četvrtak, 16. svibnja u Hrvatskom domu "Dr. Franjo Tuđman" u Pakracu i u kojem će nastupiti i članovi udruge „Latica“. Članovi „Latice“ namjeravaju i dalje posvetiti puno pažnje međusobnom druženju korisnika, odlasku u šetnje, kino, koncerte te druga kulturna događanja na našem području, a isto tako i sudjelovati na što više manifestacija koje organiziraju Lipik i Pakrac.

Također planiraju uložiti i više napora u pronalaženju poslova kojima bi angažirali svoje članove u radnim aktivnostima izvan Udruge, a žele i povećati sportske aktivnosti svojih korisnika jer je primijećeno da se za to ukazala potreba.

Ove godine planiraju i organizirani odlazak na Vir u odmaralište Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo Pakrac te odlazak u posjet prijateljima na Šoltu.

Nastavit će razvijati dobru suradnju s gradovima Lipikom i Pakracom, Centrom za socijalnu skrb Pakrac, te ustanovama i udrugama koje djeluju na području ova naša dva grada, a svakako će nastaviti surađivati i s Udrugom za promicanje inkluzije u vezi organizirano stanovanja i zajedničkog projekta usluga dnevnog boravka.

Socijalizacija je izuzetno važna za njihove članove, stoga je istaknuto kako će raditi na uključivanju osoba s invaliditetom u aktivnosti koje provode, a poticat će i svijest o svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju njihovi korisnici. U sklopu toga će poticati članove na stvaranje pozitivne slike o sebi te ih podržavati u aktivnostima putem kojih će postići samopouzdanje i osjećaj pripadnosti široj zajednici.

Kao i do sada, pratit će sve raspisane natječaje za projekte kojima bi mogli osigurati što kvalitetnije pružanje usluga svojim korisnicima.