LIPIK test
LIPIK test
Radio Daruvar 2
PRIOPĆENJE PU POŽEŠKO-SLAVONSKE

Oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom, visoke kazne za izazivanje požara!!!

01.03.2019. 09:56 | 3668 pregleda | Vijesti

Dolaskom sunčanih i toplih dana građani lijepo vrijeme koriste za obavljanje radova na otvorenom pa tako i za spaljivanja trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama, koje uz nedostatak opreza često dovede do požara širih razmjera. Istovremeno, još uvijek za trajanja sezone grijanja, posebice za vjetrovita vremena češći su požari na građevinskom objektima i obiteljskim kućama.

Piše:
Compas

Tako je prošle, 2018., na području Policijske uprave požeško-slavonske evidentirano 87 požara, od kojih na otvorenim prostorima njih 45.

Od početka 2019., do danas, dakle u nepuna dva mjeseca, evidentirano je ukupno 26 požara koji su dojavljeni policiji, od čega njih po 12 na građevinskim objektima i otvorenim prostorima, te 2 na prometnim sredstvima, koji su u nekoliko slučajeva za posljedicu imale velike materijalne štete (požar na trgovačkom centru u Pakracu, obiteljskoj kući u Novoselcima itd.), te opožarene površine na otvorenim prostorima većim od nekoliko hektara.

Ovom prilikom upozoravamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

Apeliramo na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.         

Također pozivamo građane da dosljedno poduzimaju propisane sigurnosne mjere prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te da poštuju odluke lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske) o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, u kojoj su propisani uvjeti za spaljivanje.

Posebno podsjećamo na sljedeće:

- spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

- mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

- tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

- spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

- zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću; 

- zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem; 

- ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja;

- ne palite krute energente u kućištima za gorivo;

- prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari);

- očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, pa vrući pepeo nemojte bacati    u kontejnere za smeće ili druga odlagališta;

- provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem;

-  tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade;

- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali;

- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin;

-Obavezno pozovite dimnjačara:

-u koliko dimnjak dobro "ne vuče";

- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže jer je moguće je da se radi o povratu dimnih plinova;

- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom;

-ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.

Napominjemo:

- Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna;  

- Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

 

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.