banner sezame okoliš
Upit2
Upit1
11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pakraca

Održana prva ovogodišnja sjednica pakračkog Gradskog vijeća

31.01.2019. 11:32 | 805 pregleda | Vijesti

U prostoru pakračke Gradske vijećnice u srijedu 30. siječnja održana je dvosatna sjednica Gradskog vijeća Grada Pakraca na kojoj je vijećalo 14 od 16 izabranih gradskih vijećnika. Uz uvažene vijećnike, sjednici je nazočila i pakračka gradonačelnica s dvojicom svojih zamjenika, kao i predstavnici gradskih stručnih službi, ravnateljice Muzeja Grada Pakraca i Gradske knjižnice te direktor Komunalca.

Piše:
Matija Kulhavi

Kako to već biva, nakon pozdravnog govora predsjednika pakračkog Gradskog vijeća Miroslava Ivančića (HDZ) i utvrđivanja kvoruma, prešlo se na aktualni sat koji je trajao točno pola sata. Prvi se s pitanjem javio vijećnik Robert Matijašević (HDZ), a zanimalo ga je u kojoj se fazi nalazi projekt rekonstrukcije središnjeg pakračkog trga i kad je planirani početak radova; o čemu smo već izvještavali na našem portalu. Gradonačelnica Anamarija Blažević (HDZ) odgovorila je kako je predviđeno da radovi krenu 15. ožujka te da bi prema ugovoru trebali biti dovršeni u roku od 12 mjeseci.

Vladu Ecka (HDZ) je zanimalo mogu li se očistiti i podići slivnici u Pihirovom sokaku (Ul. Dalibora Duchača) te urediti prijelaz preko željezničke pruge. Gradonačelnica je kazala kako je svjesna tog problema, ali da je to županijska cesta i da će se ponovno intervenirati u ŽUC Požeško-slavonske županije.

Oporbeni vijećnik Dragan Marin (SDP) je upitao prati li Grad Pakrac učinkovitost mjera stipendiranja studenata, odnosno da li bi se mogao dobiti popis diplomiranih studenata te koliko je njih zaposleno na području Grada Pakraca, na što mu je potvrdno odgovoreno. Vijećnika Marina je zanimalo i stanje plinske mreže na području Pakraca koja je stara više od 40 godina te što se čini u vezi njezine obnove. Odgovor će dobiti pismenim putem; a na to je predsjednik Gradskog vijeća Miroslav Ivančić predložio da se na jednu od sljedećih sjednica pozove predstavnik tvrtke Pakrac plin d.o.o. koji bi vijećnicima podastro izvještaj o radu.

Predsjednik pakračkih socijaldemokrata i ujedno vođa pakračke oporbe Zoran Krejči (SDP) ukazao je na problem gradske rasvjete preko noći i na činjenicu da u nekim dijelovima grada ona nije u funkciji. Gospođa gradonačelnica je odgovorila kako pretpostavlja da se radi o kvarovima te je zamolila da se dostavi popis ulica u kojima rasvjeta ne funkcionira kako bi se pogledalo o čemu je riječ. Ona je pri tome kazala da na službenoj web stranici Grada Pakraca postoji svojevrstan link na koji građani mogu prijavljivati razne kvarove i nelogičnosti.  Drugo pitanje vijećnika Krejčija bilo je usmjereno Marijanu Šircu (HDZ), zamjeniku gradonačelnice zaduženom za slučaj vodomata na koji je dosad utrošeno sto tisuća kuna pakračkih poreznih obveznika, a o kojem je Krejči na nizu proteklih sjednica Gradskog vijeća postavljao pitanja. U prosincu je bio objavljen natječaj za zakup aparata za isporuku vode (vodomata) na koji se nitko nije javio, kazao je Širac te dodao kako sad slijedi još jedan poziv za zakup. U slučaju da se nitko ne javi, vjerojatno će ići poziv za prodaju. Krejči je napomenuo kako će pozorno pratiti razvoj situacije i tijek puteva vodomata.

Mirsada Popović Damjanović (SDSS) je ukazala na problem parkirališta kod groblja na Gavrinici  koje bi trebalo nasuti šljunkom. Odgovoreno je kako je ta cesta u nadležnosti ŽUC-a, ali da će taj problem biti riješen. Vijećnica Damjanović je ukazala i na problem u Kusonjama gdje se na mjestu površine nekadašnjeg Društvenog doma neovlašteno parkiraju kamioni.

Josipa Delorencija (HDZ) zanimala je dinamika radova oko vodoopskrbe naselja koja se nalaze na sjeverozapadnom dijelu Grada Pakraca. Krajem prosinca su započeli radovi i trajat će cijelu godinu, a čim vremenske prilike dopuste, oni će biti intenzivniji, odgovorila je gradonačelnica.

Vijećnik Neven Garača (SDP) se osvrnuo na pitanja komunalnog karaktera, a radi se o čišćenju snijega, odnosno nečišćenju u Ulici baruna Trenka koja je razvrstana u prvu zonu pa ga je zanimalo hoće li stanovnici navedene ulice platiti manju komunalnu naknadu. Njegovo drugo pitanje odnosilo se na to hoće li iduće zime biti promijenjena organizacijska struktura kako bi čišćenje snijega bilo učinkovitije. Odgovoreno mu je kako stanovnici Ulice baruna Trenka neće platiti manju komunalno naknadu, a gradonačelnica je pri tome istaknula kako postoji intencija da Vlastiti pogon Grada Pakraca preuzme održavanje, napomenuvši kako nije zadovoljna koncesionarom.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice čija se prva točka odnosila na Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu. Gradska knjižnica Pakrac kulturno je, obrazovno i informacijsko središte Pakraca, a s time su se složili svi pakrački gradski vijećnici prilikom predstavljanja plana i programa koji im je predočila ravnateljica Monika Lucić Fider. Ona je dodala i kako je Ministarstvo kulture povećalo sredstva za nabavu građe, kao i za drugu fazu klimatizacije knjižnice, a prošao je i Multipak, kao i projekt digitalizacije zavičajne povijesti koji se radi u suradnji s pakračkim gradskim Muzejom. Vijećnik Krejči je ravnateljicu upitao razmišlja li i kadrovskom pojačanju  te smatra li prostor Španskog (Spahijskog) podruma adekvatnim za buduću knjižnicu s obzirom na to da projekt njegove rekonstrukcije predviđa i knjižnicu kao jedan od sadržaja. Ravnateljica je odgovorila kako je vrlo izvjesno da će moći računati na pojačanje „tima“ u knjižnici, i to u dječjem odjelu, a što se tiče preseljenja knjižnice, kazala je da su u sadašnjem prostoru dosegli gornju granicu smještajnih kapaciteta te da bi novi prostor svakako bio odlična vijest.

Osim što je javna, kulturna i stručno istraživačka ustanova koja se bavi sakupljanjem, dokumentiranjem, zaštitom, proučavanjem te prezentacijom povijesnih ostataka grada i njegove okolice od pretpovijesti do današnjih dana, Muzej grada Pakraca ujedno je čuvar i promicatelj povijesne i kulturne memorije ovoga kraja i to u  funkciji unapređivanja održivog korištenja kulturne i prirodne baštine te u funkciji kulturnog i gospodarskog (turističkog) razvoja grada Pakraca i okolice. Tako da su vijećnici  jednoglasno usvojili i Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu, koji im je podastrijela ravnateljica Jelena Hihlik. Vijećnik Marin je predložio da se određene obljetnice, koje su vrijedne pažnje, poput antifašističkih obljetnica ili nedavnog Dana sjećanja na holokaust, također uvrste u godišnji plan i program. Ravnateljica Hihlik mu je odgovorila kako možda toga u smislu formalnog obilježavanja nije bilo, ali da je tema holokausta i pakračkih Židova u posljednje vrijeme intenzivirana u istraživačkom smislu o čemu je bilo riječi i u lokalnim tiskovinama.

Gradonačelnica Blažević je kazala da je u sklopu projekta „Kuća graševine” unutar Španskog iliti Spahijskog podruma predviđen „Muzej zavičaja“ (radni naziv) unutar kojeg je predviđeno zapošljavanje i u muzeju, ali i u knjižnici. Ona je rekla da se o arheološkim iskopinama u Pakracu doista vodi briga te da im je namjera arheologinju Teu Lokner, inače zaposlenicu pakračkog Muzeja, usmjeriti isključivo na arheologiju kako bi sama mogla preuzeti poslove arheoloških istraživanja u Pakracu koji bi se onda provodili čitavu godinu, a ne samo dva do tri mjeseca u godini.

Na sjednici pakračkog Gradskog vijeća po prvi put je prisustvovao i novi direktor Komunalca d.o.o. Josip Biščanin koji je iskoristio priliku predstaviti se vijećnicima, a oni su usvojili Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018. godini koji je podnio. Gospodin Bišćanin je istaknuo kako bi tijekom ove godine s radom trebalo započeti reciklažno dvorište, a pri tome je vijećnik Krejči sugerirao da ono bude otvoreno i jedan  dan tijekom vikenda.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u parku i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca. Ovom je odlukom utvrđena visina paušalnog poreza koja se primjenjuje na području Grada Pakraca - po krevetu u iznosu od 150,00 kuna.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018. godinu, kao i prijedlog Zaključka  o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca te Prijedlog  Odluke  o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u koji su imenovani: Igor Matek, Vera Jandrić, Dajana Vacek i Dominika Babac.

Predzadnja točka dnevnog reda odnosila se na  Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013 do 2017. godine čije su temeljne sastavnice: a) analitički dio kojim se utvrđuje stanje u prostoru (analiza stanja u prostoru, analiza stanja i trendova prostornog razvoja, analiza izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata) i b) programski dio kojim se utvrđuju smjernice i prioritetne aktivnosti za poboljšanje stanja u prostoru (mogućnosti održivog razvoja u prostoru, ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja, prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru). U tom Izvješću, između ostalog, nalazi se i statistički prikaz kretanja broja stanovnika na području Grada Pakraca od popisa 2011. godine kad je Pakrac imao 8296 stanovnika pa do 2017. godine kad je prema procjeni bilo 6895 stanovnika. Dragan Marin je to Izvješće ocijenio kvalitetnim te je izrazio stav kako bi se na tu temu trebala održati tematska sjednica Gradskog vijeća. Miroslav Ivančić se s prijedlogom nije složio kazavši da smatra kako predstavnici gradske uprave rade na smanjenju trenda iseljavanja, a gradonačelnica Blažević je dodala kako je  posljednjeg dana 2018. godine na području grada Pakraca 7785 osoba imalo status osiguranika HZZO.

Sjednica je završila usvajanjem Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu koji predstavlja usklađivanje sa zakonom, kako je pojasnila voditeljica Odsjeka za stambeno-komunalne poslove gospođa Marija Čar, tako da za Pakračane neće biti nekih posebnih promjena.