banner sezame okoliš
banner sezame okoliš
Radio Daruvar
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića

12.01.2019. 09:17 | 1038 pregleda | Vijesti

Od 1. siječnja 2017. godine Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP više nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu.

Budući da ne postoji obveza dostavljanja obrasca GI-MP-JAP u Carinski ured Slavonski Brod zaduženje paušala (trošarine na alkohol) se vrši prema danoj izjavi o zapremini kotla prilikom registracije u Registar trošarinskih obveznika.

Obveza malog proizvođača jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe je samo izvršiti uplatu paušala u siječnju (do 31. siječnja) tekuće godine za prethodnu godinu te se ne mora dolaziti u Carinski ured Slavonski Brod niti slati obrasce GI-MP-JAP.

Paušal se uplaćuje svake godine dok god je obveznik upisan u Registar trošarinskih obveznika (ovisno o zapremini kotla-kotao do 100 L-paušal iznosi 100 kn, kotao iznad 100 L- paušal iznosi 200 kn) bez obzira da li je tu godinu proizvodio ili ne.

Nalog za plaćanje:
Primatelj: Državni proračun
IBAN: HR1210010051863000160
model:HR68
poziv na broj: 1066-OIB trošarinskog obveznika (onoga tko je upisan u Registar)
opis plaćanja: trošarina za ______ godinu

Ukoliko je proizvedeno više od 20 litara čistog alkohola (jakosti 100% vol.) što iznosi između 40 i 50 litara rakije ovisno o jakosti alkohola tek u tom slučaju je potrebno doći u Carinski ured Slavonski Brod gdje se popunjava Izjava o proizvedenom oporezivom višku (Izjava MP-JAP-Prilog 32. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“ broj 1/19).

Odjava se vrši istim obrascem PUR-RTO kao i za prijavu, samo se naznači odjava.

Odjava iz Registra je moguća do 30. lipnja svake godine bez obveze uplate paušala za tu godinu, ukoliko se želite odjaviti poslije 30. lipnja dužni ste podmiriti paušal i za tu godinu.

Vlasnici kotla da bi se mogli odjaviti dužni su uz obrazac PUR-RTO ODJAVA dostaviti u Carinski ured Slavonski Brod ili zahtjev za pečaćenje ili ugovor o kupoprodaji ili račun da je kotao predan na otpad. Bez dokaza gdje je kotao ne može se odjaviti.

Uz zahtjev za pečaćenje uplaćuju se u Državni proračun troškovi pečaćenja u iznosu od 100,00 kn.

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD
35000 SLAVONSKI BROD
kontakt telefoni:
035/453-525
035/453-529
035/453-520

MALE DESTILERIJE ZA PROIZVOĐAČE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

(obavijest)

  • Malom destilerijom smatra se proizvođač etilnog alkohola (jakih alkoholnih pića) u komercijalne svrhe u količini do 10 hektolitara apsolutnog alkohola godišnje (primjerice do 2.500 litara jakog alkoholnog pića jakosti 40 % vol.)
  • Mala destilerija je destilerija koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenciji.
  • Trošarina na jaka alkoholna pića koja proizvodi mala destilerija snižena je za 50%, odnosno umjesto 53,00 kuna po litri apsolutnog alkohola plaća se 26,50 kuna po litri apsolutnog alkohola.
  • Za obveznike koji se prvi put registriraju kao mala destilerija ukinuta je obveza opremanja mjernim instrumentima, tj. dovoljno je da imaju zakonita mjerila nabavljena na tržištu (razni spremnici, boce i posude koji već udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima).
  • Mali proizvođači jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe (vlasnici kotlova) koji sada ne smiju prodavati alkoholna pića mogu se preregistrirati u status male destilerije i na taj način zakonito prodavati svoje proizvode na domaćem tržištu ili ih izvoziti.
  • Da bi se stekao status male destilerije, obveznik se mora registrirati kod nadležnog carinskog ureda, koji je za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije Carinski ured Slavonski Brod.
  • Za dodatne informacije, a vezano za podnošenje dokumentacije oko registracije za malu destileriju, te obveze koje iz tog statusa proizlaze, možete se informirati u Carinskom uredu Slavonski Brod, Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, osobno ili pozivom na kontakt telefone u Carinskom uredu : 035/453-520 i 035/453-529.