Radio Daruvar
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA

Usvojen proračun Grada Lipika za 2019. godinu u iznosu od 51.225.930,00 kuna

30.11.2018. 15:28 | 878 pregleda | Vijesti

Nakon aktualnog sata, vijećnici su prešli na dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika.

Piše:
Matija Kulhavi

Tako su bez velike rasprave jednoglasno usvojili prve dvije točke koje su se odnosile na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Kockica Lipik za pedagošku 2017./2018. godinu i Godišnji plan i program rada vrtića za pedagošku 2018./2019. godinu te Godišnji plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice. Također, jednoglasno je usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite, kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Na red su došli Prijedlozi Odluka uz Rebalans Proračuna za 2018. godinu. Kod točke koja se odnosila na Izmjene i dopunu programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, vijećnica Mihaela Zili (SDP) upitala je postoji li ipak mogućnost realizacije električne rasvjete u Gornjem Čagliću. Gradonačelnik je odgovorio kako je to u planu za sljedeću godinu. U vezi Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu vijećnik Vinko Strganac (HSS) je izrazio neslaganje sa smanjivanjem iznosa namijenjenog održavanju poljskih puteva s 450.000 na 150.000 kuna. Odgovorio mu je gradonačelnik, istaknuvši kako se poljski putevi kontinuirano svake godine održavaju te su u dobrom stanju, a eventualni propusti će isto tako biti riješeni.

Dok su stavku o Izmjenama i dopunama programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu usvojili bez neke rasprave, kod stavke o Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Lipika u 2018. godini vijećnica Zili je ukazala na nezadovoljstvo roditelja učenika iz Šeovice i Japage koji pohađaju osnovnu školu u Pakracu jer oni nisu dobili besplatne radne materijale poput ostalih učenika s područja Lipika. Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako bi ti učenici trebali pohađati školu na području Lipika, dodavši kako je to stvar koja se rješava na višoj razini i od koje se neće odustati pa će i ta djeca ostvariti sva prava poput ostalih učenika na lipičkom području.

Darka Derenja (Nezavisna liste Jasne Molnar-Kukić) je zanimalo znatno povećanje iznosa namijenjenog Sajmu cvijeća u Lipiku u odnosu na planirani, ustvrdivši prethodno kako je to zaista jedna od najprepoznatljivijih lipičkih manifestacija. Gradonačelnik se složio s vijećnikom Derenjom kako je to „manifestacija broj 1.“ na području Lipika nakon koje ostaju i cvjetne instalacije koje čitave godine ukrašavaju grad. On je kazao kako je to manifestacija koja je trajala dva dana i koja iz godine u godinu raste, kao i ostale manifestacije, te privlači sve više posjetitelja pa su upravo to razlozi povećanja namijenjenih financijskih sredstava. S pitanjem se nadovezao i vijećnik Strganac kojeg je zanimalo povećanje financijskih sredstava svih gradskih manifestacija s prvotnih 360.000 kuna na 566.000 kuna. Vijećnika je zanimalo i povećanje financijskih sredstava namijenjenih poduzeću Lipkom te Lipičkoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA-a. Odgovorila mu je gospođa Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, kazavši kako je proteklih godina u lipičke manifestacije utrošeno puno volonterskog rada i truda zaposlenika lipičke Gradske uprave. Dosad su u tome pripomagali i pripravnici kojih ove godine nije bilo. Na neki način se moralo osigurati očuvanje imovine, naročito tijekom onih manifestacija koje traju duže, pa je stoga odlučeno da se onima koji rade preko noći (prvenstveno zaposlenici Lipkoma) mora platiti. Također, gospođa Horvat je kazala kako je nabavljeno i dosta opreme za manifestacije (adventske kućice, stolovi, itd), a utrošeno je i na promidžbu koja košta (jumbo plakati, radio). Što se tiče LIRA-e, ona je razvojna agencija u vlasništvu Grada Lipika u kojoj rade ljudi koji rade na projektima i koji su na usluzi kako Gradu, tako i svim našim građanima. LIRA je nosila projekt i nekih kapitalnih ulaganja. Ona je dio financijskih sredstava zaradila na tržištu, ali dio snosi i Grad, rekla je gospođa Horvat. U vezi Lipkoma, dodala je kako je tom komunalnom poduzeću Grad prenio na upravljanje građevine koje se odnose na groblja, međutim ove godine je bio jedan natječaj za izgradnju parkirališta na koji se Grad Lipik prijavio. Riječ je o parkiralištu kod groblja u Lipiku za što je dobiveno 300.000 kuna, a s obzirom da je ono dato na upravljanje Lipkomu, oni su išli u javnu nabavu i obavili sve potrebno tako da je taj novčani iznos usmjeren izvođaču.

Tijekom daljnjeg odvijanja sjednice, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Lipik), Prijedloge Odluke o smanjenju cijene nekretnina (Poljana i Klisa), Prijedlog Odluke o službenoj odori te službenoj iskaznici i znački komunalnog redara i Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Donji Čaglić“, dok su Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu izglasani uz dva suzdržana. Vijećnika Strganca je zanimalo hoće li doći do povećanja komunalne naknade, na što mu je odgovoreno da će u pojedinim mjestima doći do neznatnog poskupljenja.

Usvojen proračun Grada Lipika za 2019. godinu

Proračun Grada Lipika za 2019. godinu iznosit će 51.225.930,00 kuna. Tako je usvojen i niz Prijedloga Odluka uz Proračun Grada Lipika za 2019. godinu. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu predviđena je rekonstrukcija ili ulaganje u objekte komunalne infrastrukture (izgradnja javnih površina, izgradnja nerazvrstanih cesta, gradnja na grobljima i izgradnja javne rasvjete). U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu predviđeno je održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima, čišćenje i održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje groblja i mrtvačnica i održavanje javne rasvjete. Usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Što se tiče Programa javnih potreba Grada Lipika u 2019. godini njime su utvrđene sve one aktivnosti društvenih djelatnosti Grada Lipika za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika na području kulture, tehničke kulture, sporta, društvene brige o djeci, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, religije, građanskih udruga, javnog reda i sigurnosti. „On je razvojan, ali i socijalan te zadovoljava potrebe svih građana Grada Lipika.“, kazao je gradonačelnik Vinko Kasana o proračunu Grada Lipika kojeg su vijećnici podržali s jedanaest glasova za i dva suzdržana, kao i Odluku o izvršavanju proračuna za 2019. godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste & Steirmärkische Banke d.d Rijeka (2.000.000,00) za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, kao i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste & Steirmärkische Banke d.d Rijeka (6.000.000,00) namijenjen provedbi projekta Poduzetnički inkubator Lipik.

Uspostava prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Lipika

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Lipika. Inicijativa je to pripadnika 104. brigade Hrvatske vojske iz Varaždina koji su ratovali na našem području gdje oni predlažu Potpisivanje Povelje prijateljstva između gradova Lipika i Pakraca te Grada Varaždina, obrazložio je gradonačelnik Vinko Kasana. Potpisivanje Povelje prijateljstva između Lipika i Varaždina održat će se 8. prosinca u prigodi obilježavanja Dana branitelja Lipika, dok će potpisivanje između Pakrac i Varaždina biti 6. prosinca u Varaždinu.