AS obrt
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA

Aktualni sat: prevladavale teme u vezi komunalne infrastrukture i izgradnje hotela u parku

30.11.2018. 10:30 | 882 pregleda | Vijesti

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika održana je u četvrtak 29. studenoga, a prisustvovalo joj je trinaest od petnaest izabranih vijećnika. Uz uvažene gradske vijećnike, sjednici je nazočio gradonačelnik Vinko Kasana, njegov zamjenik Slobodan Katunar, pročelnica JUO Grada Lipika Veronika Prhal, Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., voditeljica Ureda gradonačelnika Anita Jurković, ravnateljice Dječjeg vrtića Kockica i Gradske knjižnice i čitaonice Lipik – Tatjana Benković i Jasna Molnar Kukić te županijski vijećnik Antun Haramija.

Piše:
Matija Kulhavi

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić otvorio je aktualni sat, na kojem je petero gradskih vijećnika postavljalo pitanja gradonačelniku Lipika Vinku Kasani, kao i predstavnicima gradskih stručnih službi, o raznim aktualnim temama na području našeg Grada.

Prva se s pitanjima javila uvažena gradska vijećnica Mihaela Zili (SDP). Zanimalo ju je može li se nešto napraviti po pitanju dežurnih ljekarni preko vikenda s obzirom na to da ni u Lipiku ni u Pakracu nema službenih dežurstava. Rečeno je da se po tom pitanju pokušalo nešto učiniti, ali budući da su obje ljekarne na području ova dva grada privatne, bio bi to isključivo izraz njihove dobre volje. Drugo pitanje vijećnice Zili se odnosilo na razbijeno staklo na autobusnoj stanici u Donjem Čagliću na što joj je ukazano da su djelatnici Lipkoma obišli lokaciju te je rješavanje u procesu. Posljednje pitanje, jedne od najaktivnijih gradskih vijećnica usmjereno je na pritužbe građana u vezi plakatiranja na banderama, zapravo plakatiranja na mjestima koja za to nisu predviđena te da li komunalni redar to kažnjava. Gradonačelnik je rekao da dobar dio bandera ni nije u vlasništvu Grada Lipika, već HEP-a. Kazao je da su upravo zbog toga postavljene oglasne ploče (stupci) koji su tome i namijenjeni.

Sljedeći se s pitanjem javio cijenjeni vijećnik Vlado Stakor (HDZ). Zanimalo ga je u kojoj je fazi proces izgradnje Dječjeg vrtića u Poljani koji je prijavljen na natječaj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Odgovorio mu je gradonačelnik Kasana kazavši da je pozitivno prošla administrativna provjera, što je velika stvar. Sad slijedi daljnji postupak i prema nekim saznanjima na proljeće bi mogli očekivati početak radova.

Jednog od najiskusnijih, ali i najdugovječnijih vijećnika lipičkog Gradskog vijeća, Miju Štimca (HDZ) interesiralo je dokle se došlo s projektom izgradnje magistralnog vodovoda Marino Selo – Ribnjaci. Pripremni radovi su započeli, trasa je označena i već početkom sljedećeg tjedna bi trebali započeti radovi izgradnje, odgovorio je gradonačelnik. Vijećnik Štimac je postavio pitanje i u vezi proširenja ceste Antunovac – Marino Selo, a rečeno je da se ide postepeno te će se, ondje gdje čestice nisu darovane, ići u proces izvlaštenja. Povučena je i paralela s izgradnjom nogostupa u Poljani gdje je slična situacija.

Poštovani vijećnik Vinko Strganac (HSS) upitao je gradonačelnika dokle se došlo s privatnim investicijama na području Grada Lipika, aludirajući na hotel u parku, pilanu, staklanu, praonicu i NTC Gaj (zbrinjavanje toplinske energije). Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako je u vezi izgradnje hotela imao sastanak s vlasnikom, gospodinom Mikolićem, koji ne odustaje od izgradnje, ali u vrlo skoro vrijeme će se vidjeti što je konkretno činiti. U vezi izgradnje pilane, sve je trenutno zastalo zbog zdravstvenih problema vlasnika. Nova staklana je investicija koja više „nije živa“ jer ljudi koji su pripremali taj projekt od toga su odustali. Praonica ima građevinsku dozvolu, dobila je namjenski kredit za izgradnju i prema investitorovim riječima trebalo bi se s time započeti, jedino je problem u pronalasku izvođača koji bi trebao zadovoljiti sve potrebe te izgradnje. NTC Gaj uskoro kreće s proizvodnjom struje, a što se tiče ostalog, do proljeća bi sve trebalo biti jasnije.

Pitanje budućeg hotela u parku interesiralo je i uvaženog vijećnika Darka Derenja (Nezavisna liste Jasne Molnar-Kukić) stoga je pitao gradske čelnike postoji li neka druga varijanta njegove realizacije, u slučaju da vlasnik ne uspije u svojoj nakani izgradnje. Kratko mu je odgovoreno da postoji druga varijanta, s napomenom da se neće dopustiti odugovlačenje s konačnom realizacijom, budući da je hotel strateški projekt za Grad Lipik, ali i okolicu.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su prešli na dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika.