banner sezame okoliš
banner sezame okoliš
Medianno
Medicinske sestre/tehničari grada Lipika u Domovinskom ratu

U dalekom Japanu predstavljena su svjedočanstva medicinskih sestara Grada Lipika u Domovinskom ratu

19.10.2018. 08:45 | 1401 pregleda | Vijesti

Nakon kongresa Europske udruge glavnih medicinskih sestara (The European Nurse Directors Association – ENDA) održane u Opatiji od 12. do 14. listopada 2017. na kojemu se Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a (DMSTDR HUMS-a) predstavilo s filmom „NEKA SE NIKAD NE ZABORAVI I NE DOGODI - Svjedočanstva medicinskih sestara Grada Lipika u Domovinskom ratu“ uslijedio je poziv da se s istim filmom predstave na  „33rd International Conference on Oncology Nursing and Cancer Care September 17-18, 2018 Tokyo Japan“. Film je nastao na inicijativu medicinskih sestara Ljerke Pavković i Mirjane Cahun uz pomoć Vlade Šurkalović Popaja, Mirčeta Manavskog i Foto Imaga. Arhivske snimke skupljene su od ratnih snimatelja te isječaka iz televizijskih emisija. Skupljeni video materijali su korišteni i za pisanje povijesne dokumentacije za potrebe Grada Lipika.

Piše:
Compas

Izazov je bio prevelik da se ne prihvati. Društvo medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata Hrvatske udruge medicinskih sestara prijavili su i dobili projekt od Grada Lipika u partnerstvu s turističkom zajednicom pod nazivom „Svjedočanstva medicinskih sestara Grada Lipika u Domovinskom ratu“. Zahvaljujući Ministarstvu hrvatskih branitelja, Hrvatskoj komori medicinskih sestara, Požeško-slavonskoj županiji, ZZJZ PSŽ, Messer Croatia Plin d.o.o. i drugima koji su podržali projekt uspjeli su otputovati u Tokio i u Japanu prikazati  tragediju grada Lipika, stradanje civila, nadnaravne napore branitelja, ljudske sudbine i sve ostale strahote koje može samo rat donijeti. Prikazali su agresiju na Republiku Hrvatsku, Domovinski rat i ulogu medicinske sestre u njemu, uništavanje i ponovno dizanje grada Lipika, grada s velikom povijesnom baštinom o čemu su svjedočile medicinske sestre i tehničari sudionici tih ratnih zbivanja. Na Konferenciji su izneseni demografski podaci Republike Hrvatske, podaci o broju i obrazovanju medicinskih sestara, podaci o  incidenciji i mortalitetu od malignih bolesti u Republici Hrvatskoj, palijativnoj skrbi s posebnim osvrtom na hrvatske branitelje i ulogu medicinske sestre u skrbi za njih. Osim prezentacije i filma napravljeni su i letci koji su podijeljeni sudionicima konferencije. Pozivom da sudjeluju s temom Domovinskog rata na sljedećim kongresima, da istražuju i objavljuju radove na tu temu pokazuje se da postoji velika zainteresiranost u svijetu za Domovinski rat i ulogu medicinske sestre u njemu. U kriznim stanjima kao što su ratovi, terorizam, poplave, požari i druge katastrofe stvara se potreba povećanog broja educiranih medicinskih sestara. Medicinske sestre koje su sudjelovale u Domovinskom ratu svojim iskustvima mogu značajno pridonijeti toj edukaciji što je jedan od važnijih ciljeva Društva koje će nastaviti sa svojim aktivnostima u isticanju uloge medicinskih sestara i tehničara u stvaranju Republike Hrvatske zajedno s hrvatskim braniteljima i svim drugim sudionicima Domovinskog rata.