Radio Daruvar
PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE

Uspostavljena posudionica medicinske opreme Grada Lipika

04.06.2018. 13:40 | 1304 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

U sklopu projekta prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro, projekt We Care - Ageing with Dignity and Respect u potpunosti je uspostavljena posudionica medicinske opreme Grada Lipika.

Posudionica je uspostavljena s ciljem pomoći ljudima u potrebi, a ujedno je i socijalnog karaktera. Važno je naglasiti da se medicinsku opremu može posuditi besplatno što će zasigurno blagotvorno utjecati na financijsko stanje korisnika.

Za sve informacije o posudionici obratite se:

Katarini Glazer - voditeljica projekta na broj telefona – 099 3898382

i

Daliboru Vibohu - voditelj Pomoći u kući – 098 1623 068