banner sezame okoliš
banner sezame okoliš
Radio Daruvar
MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA

Podrška žrtvama i svjedocima dostupna svima

04.04.2018. 15:51 | 1119 pregleda | Vijesti

U prostorijama Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ u Pakracu danas je održan sastanak s namjerom informiranja o provedbi programa, odnosno projekta pod nazivom Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Partnerski je to projekt u koji je uključeno 11 organizacija civilnog društva (OCD), a čiji je cilj pružati podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u trinaest županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Ženska soba - Centar za seksualna prava koordinatorica je ovog programa koji će trajati tri godine, a financiran je od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, kao i od prihoda koji donose igre na sreću s iznosom od 2 milijuna kuna.

Piše:
Matija Kulhavi

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Grada Lipika i Grada Pakraca, Marija Lokner Zanetti i Marijan Širac, ali i predstavnici PU požeško-slavonske Josip Komljenović i Siniša Sabljak, načelnik PP Pakrac Robert Hrastić te Mirsada Madžarević, kao predstavnica Udruge slijepih Pakrac Lipik i Katarina Rezler iz Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Kako se moglo saznati od Mire Bilopavlović, koordinatorice OCD-a projekta i voditeljice projekta Mirsade Popović Damjanović, volonterke i volonteri OCD DELFINA pružat će podršku i pomoć žrtvama i svjedocima na sudovima u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji, nakon prijave kaznenog djela i/ili prekršaja policiji, istrage na državnom odvjetništvu, prije, za vrijeme i nakon završetka sudskog postupka.

Također će se raditi na osnaživanju žrtava, oštećenika, svjedoka i članova obitelji (prema potrebi), pratnji na sudove: općinski i prekršajni, uključujući i stalne službe u svojstvu osobe od povjerenja, pružanju informacija o pravima i praktičnih informacija prilikom pratnje na sud, putem telefona, e-poštom te u prostorijama organizacija, pružanju emocionalne i psihosocijalne podrške i drugih oblika pomoći koji su sukladni djelokrugu rada organizacija.

Postavit će se info pultovi, uz već postojeće u Toplicama Lipik i CZSS Pakrac, na sudovima u Požegi i Garešnici te uspostaviti dežurstva na sudovima kako bi se omogućila distribucija promotivnih materijala organizacije.

Dakle, postojat će mjesta na kojima će volonteri i volonterke pružati informacije i biti na raspolaganju, kako žrtvama, tako i oštećenicima, odnosno svjedocima.