Radio Daruvar
Dvadeset točaka dnevnog reda

Na 6. sjednici pakračkog Gradskog vijeća najviše se raspravljalo o porezu na kuće za odmor

12.03.2018. 12:48 | 742 pregleda | Vijesti

U kasnim poslijepodnevnim satima u petak, 9. ožujka održana je šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pakraca na kojoj su gradski vijećnici, između ostalog, raspravljali o prijedlogu Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“, gradskim porezima, gradskom proračunu, kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod PBZ d.d. Zagreb, polugodišnjem izvješću gradonačelnice, izvješćima Komunalca, Muzeja, Gradske knjižnice, cijeni programa dječjeg vrtića Maslačak te dodijeli javnih priznanja Grada Pakraca.

Piše:
Matija Kulhavi

Sjednica je započela aktualnim satom prilikom čega se predsjednik Gradskog vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) osvrnuo na proteklo obilježavanje početka Domovinskog rata u Pakracu u čemu su sve uključene gradske službe, ustanove i institucije zaslužile veliku pohvalu, a s tom konstatacijom se složila i pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević.

Sašu Hejtmaneka (HDZ) zanimao je plan nastavka izgradnje kanalizacije u Badljevini te mogu li se u okviru tog plana sanirati oštećenja nastala od strane izvođača na nogostupima i prijelazima. Gradonačelnica Blažević je odgovorila kako će se i ove godine izgradnja kanalizacije financirati iz sredstava Hrvatskih voda uz sufinanciranje Grada Pakraca preko tvrtke Vode Lipik, a u sklopu toga će biti sanirana i nastala oštećenja.

Vlado Eck (HDZ) je upitao gradonačelnicu na koji način je ustrojena zimska služba, odnosno tko čisti gradske, županijske i državne ceste na području Grada Pakraca s pripadajućim naseljima, prilikom čega je pohvalio službe koje su osigurale prohodnost cesta tijekom posljednjih zimskih nepogoda. Županijske ceste održava Županijska uprava za ceste, državne ceste održavaju Hrvatske ceste, a gradske ceste održava jedan kooperant s kojim je Grad Pakrac potpisao ugovor, odgovorila je gradonačelnica.

Povodom nedavno održanog Međunarodnog dana žena, vijećnicu Mihaelu Pavković (SDP) zanimalo je hoće li Grad Pakrac potpisati Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini pokrenutoj 2006. godine, na što je gradonačelnica potvrdno odgovorila. Drugo pitanje vijećnice Pavković odnosilo se na sječu stabala na području Grada Pakraca, odnosno prema kojem kriteriju se određuje koje drveće na javnim površinama se treba srušiti i koje su to stručne osobe čije se mišljenje uvažava te zašto se ponovno ne posade nova stabla na tim istim površinama, konstatiravši kako su Pakračanke i Pakračani emocionalno vezani za svako stablo u svojem gradu. Što se tiče stručnih mišljenja o tome koja stabla treba ukloniti, o njima odlučuju sudski vještaci za šumarstvo, kazala je gradonačelnica, iskazavši pri tome svoje neslaganje s tvrdnjom vijećnice Pavković kako se ne sade nova stabla.

Dragana Marina (SDP) zanimalo je pitanje asfaltiranja cesta koje nisu asfaltirane u predjelu Pilane, a gradonačelnica je odgovorila kako će ondje proći aglomeracija.

Za razliku od vijećnika Ecka, vijećnik Neven Garača (SDP) je ustvrdio kako zimsku službu treba promatrati u širem kontekstu. Pohvalio je Nadcestariju Pakrac za kvalitetno održavanje cesta tijekom zimskih neprilika, za razliku od susjednih Nadcestarija (Daruvar, Novska), ali nije zadovoljan s lokalnom zimskom službom koja je posljednje nedjelje kad je padao snijeg trebala biti efikasnija, ukazavši kako je mali most za pješake bio opasan u trenutcima kad je padala ledena kiša.

Zorana Hofmana (HDZ) interesiralo je hoće li se provesti aglomeracija na potezu Marinkovac prema Ulici Grigora Viteza te hoće li biti očišćeni jarci u dijelu ulice Stjepana Širca koja se nadovezuje na ulicu Grigora Viteza. Aglomeracija pokriva sve one ulice koje nemaju vodovod i kanalizaciju, odgovorila je Marija Čar, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne poslove Grada Pakraca, a što se tiče jaraka, gradonačelnica je iskazala nadu kako će se taj problem riješiti kroz projekt „Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda“.

S obzirom na to da je Gradu Pakracu 8. ožujka uručena Povelja “Grad prijatelj ženskog poduzetništva“, kakve to pogodnosti nosi Pakracu i njegovim poduzetnicama, pitao je Zoran Krejči (SDP). Gradonačelnica je odgovorila kako se radi o pozitivnoj diskriminaciji koju taj naziv „žensko poduzetništvo“ nosi te istaknula kako će se u sklopu svega toga provesti dvanaest besplatnih edukacija za postojeće poduzetnika, obrtnike i one koji to žele postati, ali i postoji i niz drugih donesenih mjera. Krejči je na to dodao kako mu se posebno sviđa to što Lipik kao „Grad - prijatelj ženskog poduzetništva“ s 20% više potiče žensko poduzetništvo. Drugo pitanje vijećnika Krejčija bilo je usmjereno na vodomat koji se nalazi na pakračkoj gradskoj tržnici – koji su njegovi financijski efekti te zašto on već dva mjeseca nije u funkciji. Gradonačelnica je odgovorila kako će u pogledu financijskih efekata od vodomata vijećniku biti upućen pisani odgovor, a isto tako je kazala da vodomat nije u funkciji zato što je obrt koji je njime upravljao zatvoren te da se traže novi načini upravljanja.

Posljednje pitanje tijekom aktualnog sata bilo je ono koje je postavio vijećnik Josip Delorenci (HDZ) ukazavši na proširenje popisa općina i gradova koji mogu upasti u brdsko-planinska područja i planira li se nešto u vezi toga jer lokalni poduzetnici bodovno zaostaju na natječajima za onim poduzetnicima koja dolaze upravo iz takvih područja. Gradonačelnica je odgovorila kako se čeka donošenje novog zakona koji je u najavi te da će se tad vidjeti koji su kriteriji, a prema njezinim saznanjima, ti kriteriji će biti malo prošireni.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su prešli na ponešto opširniji Dnevni red sjednice, čija se prva točka odnosila na Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“, a prezentirao ju je njezin autor Zvonimir Miler, koji je ujedno istaknuo kako je ovaj strateški dokument napravljen isključivo od domaćih snaga (Zvonimir Miler, Gabrijela Sabo Seleši, Jelena Hihlik i Tea Lokner). Klub HDZ-a je Reviziju pohvalio, dok je klub SDP-a bio suzdržan. Vijećnik Garača je komentirao kako je strateški plan previše opširan, a tijekom rasprave vijećnica Pavković se osvrnula na Park šumu Kalvarija i na činjenicu kako Šumarija prilikom izvlačenja srušenih trupaca devastira dijelove pješačkih i biciklističkih staza. Na pitanje vijećnika Krejčija je odgovoreno kako je izrada ove Revizije koštala 3000 kuna + PDV. Na potrebu zaštite prirodnih resursa, konkretno šuma, ukazao  je i predsjednik Gradskog vijeća Ivančić jer to može biti, kako je rekao, velika prepreka u razvoju turizma. Ivančić je predložio i osnivanje povijesne postrojbe, a gradonačelnica je, nadovezavši se na taj prijedlog, pohvalila članove Streličarskog kluba Kuna Pakrac koji su prilikom sajma Slavonski Banovac nosili odore vitezova templara i koji u tom smjeru razmišljaju. Na kraju su vijećnici ovu točku usvojili s dvanaest glasova za i četiri suzdržana.

Tijekom daljnjeg odvijanja sjednice jednoglasno je usvojeno Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017., Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017., Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017. te Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019., dok je Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca s jedinstvenom cijenom od 600 kuna usvojen s dvanaest glasova za i 4 suzdržana .

Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ ove će godine biti dodijeljena Vladimiru Tessariju za područje drugih društvenih djelatnosti; prof. dr. sc. Veljku Đorđeviću, prof. dr. sc. Marijani Braš, dr. sc. Jadranki Pavić i Vladi Čutura za područje zdravstva i socijalne skrbi te Zdravku Andabaku za područje obrane i sigurnosti, dok će Pečat Grada Pakraca biti dodijeljen Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac i Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“. Vijećnici su ovaj Prijedlog jednoglasno usvojili, ali tijekom rasprave Zoran Krejči (SDP) je ukazao kako bi nagrada za područje obrane i sigurnosti više trebala biti usmjerena na one osobe koje su iz Pakraca. S njim se usuglasio i vijećnik Vjeko Anušić (nezavisni) koji je istaknuo kako treba navesti kriterije za određivanje javnih priznanja. Miroslav Ivančić se s vijećnicima složio, ali je ukazao na činjenicu da su svi imali priliku predložiti kandidate.

Inače, na ovoj sjednici pakračkog Gradskog vijeća usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017., Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020., Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017., Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017., Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017., ali i Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d.

Tomislav Petrač, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca imenovan je za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, a usvojen je i Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca (Vlastiti pogon se izdvojio i sad je samostalan) te Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Kod rasprave o Prijedlogu Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca, koja je obuhvatila prirez (koji i dalje ostaje isti - 10%), i porez na potrošnju (također ostaje 3%) sporni je bio porez na kuće za odmor koji će se naplaćivati prema jedinstvenom godišnjem iznosu od 7 kuna po 1 m2. Oporbeni su vijećnici isticali kako nisu određeni kriteriji prema kojima se neki objekt  može svrstati kao „kuća za odmor“, a vijećnik Vjeko Anušić je upitao tko će odlučivati što je „kuća za odmor“. Vinko Pečanić, voditelj odsjeka za financije Grada Pakraca mu je odgovorio kako je to precizirano zakonom te da će o tome odlučivati porezna uprava. Vijećnik Krejči je napomenuo kako brojni stanovnici Pakraca imaju po dvije ili više nekretnina koje su naslijedili ili pak stekli nekim drugim načinom, a zbog slabe potražnje ne mogu iste prodati te će ovaj porez za njih biti svojevrsna kazna. Na kraju je odluka usvojena s deset glasova za, pet protiv i jednim suzdržanim.