Delfin
PUKE banner
Vera Pečanić
20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA

Osnovan Savjet mladih i Dječje gradsko vijeće

09.06.2016. 08:26 | 1790 pregleda | Vijesti

Bez pretjerano zanimljivih rasprava 8. lipnja održana je 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika na kojoj su usvojena prošlogodišnja izvješća o radu Komunalca Pakrac, Voda Lipik, Lire, Turističke zajednice Grada Lipika, Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije i Vatrogasne zajednice područja Pakrac – Lipik. Usvojeno je i trogodišnje izvješće 2013-2015. LAG-a Zeleni trokut, izvješće koje su vijećnici često tražili na nekoliko zadnjih sjednica s obzirom na to da se LAG dijelom financira i iz gradskog proračuna, iako ga prema statutu LAG nije bio obavezan podnositi. 

Piše:
Marko Barčan

Na ovoj pred-ljetnoj sjednici nisu bili nazočni vijećnici Krešimir Ljevaković (Nezavisni), Verica Ranković (HDZ) i Daliborka Jandroković (Nezavisna).

Predsjednik vijeća Ivan Molnar stavio je na dnevni red i dvije točke kojima je Grad Lipik osnovao Savjet mladih Grada Lipika, ali i Dječje Gradsko vijeće Grada Lipika. Poznati su od ranije slučajevi pokušaja i realizacije osnivanja Savjeta mladih kad je inicijativa krenula unutar gradskih službi koje su to pokretale po zakonskim napucima, pa je sve rezultiralo više organizacijom pasivnih mladih nego nekom aktivnom skupinom. Naznaka da se ovog puta radi o aktivnijim mladima, upravo je inicijativa koja dolazi iz drugog smjera. «Posljedica je to suradnje s Europskom zakladom i projekta Mladi za mlade kojim smo uspjeli zainteresirati naše mlade», napomenuo je gradonačelnik Lipika Vinko Kasana i rekao kako su se mladi uistinu zainteresirali jer je jedna takva radionica u sklopu projekta subotom ujutro okupila dvadesetak mladih. Toj inicijativi treba pridodati i dva projekta koji će se realizirati; prvim uređenje izvorišta Bukovac u Dobrovcu, a drugim postavljanje velikog šaha i "Čovječe ne ljuti se" iza Multikulturalnog centra Lipik. Dok čekamo novi "Zvižduk s (dobrovačkog) Bukovca" spomenimo i kako novi Savjet mladih broji sedam ljudi, a u njemu su Daria Adžijević, Mihaela Špehar, Ivan Meaški, Barbara Dujmović, Dino Dolić, Marko Antunović i Viktorija Stepić.
U Odluci o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Lipika stoji kako se osniva u okviru Akcije Grad Lipik prijatelj djece, a provest će se uz sudjelovanje OŠ Lipik, OŠ Grigora Viteza Poljana i OŠ braće Radića Pakrac gdje će svaka škola dati po više predstavnika tako da će se oni izabrati ispred svakog razrednog odijeljena od IV. Do VII. razreda po jedan predstavnik.

Aktualni sat trajao je svega 21 minutu, a na njemu je došao tek jedan dobar prijedlog, od strane vijećnice Manuele Papić (SDP) da se kod autobusne stanice u Lipiku kod crkve postavi prigodna tabla za osmrtnice, a ne da se bode stari hrast što je prihvaćeno. Gradonačelnik je napomenuo kako su već u pripremi i izradi rješenja koja će se postavljati u tu namjenu po okolnim mjestima Grada Lipika gdje imamo identične slučajeve. Ostatak aktualnog sata proveo je u raspravama o mostovima; u Brezinama, prema lipičkim vinogradima, o kojima se sve zna, a ništa ne zna jer unatoč tome što su manje-više sredstva osigurana, procedure i izvedbe su u nadležnosti drugih službi, a ne Grada Lipika.
Jednu raspravu započeo je i Vinko Strganac (HSS) koji je negodovao za rušenje drvoreda lipa u Gaju, na što mu je gradonačelnik rekao kako je uistinu provedena demokratska procedura, održan je skup gdje su građani uvažili mišljenje mjesnog odmora te da vjeruje da će s konačnim rješenjem svi biti zadovoljni.

Kod usvajanja Izvješća Komunalca, Vinko Strganac (HSS) upitao je direktora Komunalca Zdravka Vostrija «Kako je primio vijest da je Grad Lipik osnovao mini firmu koja će se baviti u početku poslovima koje je obavljao Komunalac?», referirajući se na poslove održavanja groblja. «Sukladno zakonskim odlukama Grad može osnovati svoje poduzeće, tako da nemam što komentirati.», rekao je Vostri te napomenuo kako neće biti negativne posljedice na poslovanje Komunalca, malo ćemo se prezentirati i odrađivati neke poslove za treće osobe gdje ćemo nadoknaditi taj gubitak prihoda od oko 350 tisuća kuna. Ljerka Lukić (HSS) postavila je upit oko postavljanja i očitavanja čipova na kanti za otpad, a Vostri je rekao kako je to još u fazi postavljanja, a s krajem godine očekuje da će sustav biti u funkciji.

Po Izvješću Lire nije bilo posebne rasprave tek su naizmjence Vinko Strganac (HSS) i direktor Dejan Iličić u razgovoru prošli bilancu društva i strukturu zaposlenika. Direktor Iličić uvodno je rekao kako je pripremljeno puno projekata, kandidirano je puno, a dosta ih ima i spremno za natječaje koje slijede. «Naravno sami ne možemo pripremati sve te projekte, pa bi se ovim putem zahvalio i gradskim vijećnicima, gradskoj upravi, turističkoj zajednici, Komunalcu Pakrac i Lipkomu na suradnji jer zajedno smo stvarno puno posla u prošloj godini, ali i u ovih šest mjeseci napravili», rekao je Iličić. Izvješće Lire je usvojeno uz tri suzdržana vijećnika (Josip Ždralović, Ljerka Lukić i Vinko Strganca).  

Po Izvješću Turističke zajednice Grada Lipika tajnik TZ-a Hrvoje Kovačić pohvalio je suradnju s gradom i ustanovama te udrugama civilnog društva, a kao ograničavajući faktor je naveo ljudski kapacitet budući da nema dovoljno radno osposobljene i kvalitetne snage koja bi razvijala dalje projekte.  Gradonačelnik Kasana je kod ove točke rekao kako se puno ulaže u turističku promociju te se ulaže svjesno, a da to daje i rezultate i da nam je cilj vratiti ljude. Vijećnici su pohvalili manifestacije koje su do sad održane u Lipiku, a Izvješće TZ-a je usvojeno jednoglasno.