GrofSlavonskiBanovac
GOST KOLUMNIST - dr.med. Marija Koračević, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Lipik i rehabilitacija uz pomoć konja

18.02.2016. 14:27 | 4060 pregleda | Kolumne

U Lipiku je jučer 17. veljače održano predavanje na temu multiple skleroze u čijem liječenju je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik prepoznata kao ustanova s odličnim rezultatima. Danas vam donosimo kolumnu dr.med. Marije Koračević, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije koja je u zadnjem aktualnom broju Compasa kao gost kolumnist napisala riječ više o potencijalima koje vidi u Lipiku u rehabilitaciji uz pomoć konja. Više o dr.med. Mariji Koračević koja je u Lipik došla iz Varaždina pročitaje u aktualnom mjesečniku Compas.

Terapija potpomognuta životinjama (engl. the animal assisted therapy) širi je pojam koji obuhvaća sve poznate terapijske programe koji se temelje na pozitivnom utjecaju životinja po zdravlje čovjeka. Najpoznatiji  i najistraženiji među njima su terapija uz pomoć konja i terapija potpomognuta dupinima (dolphyn aid therapy).

Prema dostupnim izvorima, spoznaje o terapijskoj vrijednosti konja sežu u vremena antičke Grčke i Rimskog carstva. U novije vrijeme, hipoterapija se kao pojam javlja u stručnoj literaturi od 60-tih godina prošlog stoljeća  i to u Njemačkoj. Nekako u isto vrijeme u  skandinavskim zemljama veliki interes pobuđuje terapijsko jahanje, budući je uočeno da jahanje konja znatno smanjuje negativne posljedice epidemija poliomijelitisa, koja je u to vrijeme vladala i na našim prostorima. 

Nakon višegodišnje prakse uočena je potreba za jasnim definiranjem pojedinih terapijskih programa koji se provode uz pomoć konja. Na temelju  stanja i bolesti, odnosno indikacija, danas razlikujemo slijedeće: 

1.  Hipoterapiju -  oblik medicinske gimnastike koja se provodi uz pomoć konja i uz posebno educirani tim fizioterapeuta.

2.  Terapijsko jahanje – jahanje kao prilagođen sport za djecu i odrasle sa ograničenim sposobnostima, ali dostatnim za aktivno jahanje, uz pomoć instruktora terapijskog jahanja.

3.  Zdravstveno pedagoško jahanje – jahanje  kao aktivnost usmjerenu na pomoć djeci i odraslima sa psihičkim tegobama.

Sukladno redoslijedu navoda, riječ je  o različitim zahtjevima po pitanju materijalnih i stručnih uvjeta, koji moraju biti zadovoljeni kod  pojedinog programa.

Hipoterapija je najzahtjevniji oblik terapije uz pomoć konja i budući se, prema samoj definiciji radi o medicinskoj gimnastici, neupitno pripada području fizikalne medicine i rehabilitacije. Nažalost, ona još uvijek nije integrirana u sustav rehabilitacije naše zemlje, iako se u zemljama EU-a, pa i u nama susjednoj Sloveniji, primjenjuje unutar osnovnog zdravstvenog standarda kao metoda neurorehabilitacije, kod slijedećih dijagnoza, odnosno bolesti: cerebralne dječje paralize, multiple skleroze, stanja nakon trauma mozga i kralješnice sa ozljedom leđne moždine.

Objašnjenje navedene situacije proizlazi iz činjenice što to područje nije pravno regulirano od strane nadležnog ministarstva, iako postoji konsenzus struke o važnosti hipoterapije u neurorehabilitaciji  / Zaključak sa Godišnje skupštine Hrvatskog društva fizikalne medicine i rehabilitacije, Bizovac  2007.)

Upravo u nedostatnosti dosadašnje pravne i medicinske prakse vidim šansu za razvoj Centra izvrsnosti u neurorehabilitaciji,  koji je  dio Strategije razvoja naše Ustanove. Naravno, zahvaljujući činjenici što ni jedna druga bolnica u Hrvatskoj nema mogućnost neposredne suradnje sa ergelom izvrsnih konja, kao što to ima SB Lipik. 

Uvjerena sam, da bi takav Centar za rehabilitaciju, u gradu sa jedinstvenim grbom u čijem je središtu glava konja, mogao postati jedan od novih  simbola za Hrvatsku. Ne treba posebno isticati, da bi to značilo kvalitetniji život djece i odraslih sa neurološkim i psihičkim bolestima, ali i nova radna mjesta za naše mlade stručnjake koji, nažalost, odlaze iz Hrvatske.