GrofSlavonskiBanovac
Duga tradicija sajmovanja

Trgovište Pakrac

10.08.2017. 10:56 | 1600 pregleda | Lifestyle

Danas je četvrtak, sajmeni dan u Pakracu, kada na ulicama ima više ljudi i kad Pakrac doživljava tipičnu prijepodnevnu vrevu maloga mjesta. Da je četvrtak saživio sa žiteljima Pakraca i okolice kao sajmeni dan možemo vidjeti i u činjenici kako četvrtkom sve vrvi, što od kupaca, a što od samih prodavača. Pakrac ima dugu tradiciju sajmovanja, a sve je počelo u vrijeme grofova Janković.

Piše:
Matija Kulhavi

U vrijeme uprave grofovske obitelji Janković Pakrac je postao značajno gradsko središte bogatog vlastelinstva. Na molbu Ivana Jankovića car i kralj Franjo II. (I.) proglasio je Pakrac 1796. godine trgovištem s pravom održavanja četiriju godišnjih sajmova – na Svijećnicu, Duhove te Veliku i Malu Gospu s pripadajućim stočnim sajmovima. Nakon toga je uslijedio ubrzan razvoj obrta, trgovine i industrijske proizvodnje.

Tjedni su se sajmovi održavali na središnjem pakračkom trgu, ali se s vremenom stočni dio sajma počeo održavati na takozvanom malom sajmištu, odmah do pravoslavne crkve, a zatim na Gavrinici.

Zanimljivo je spomenuti podatak kako je Gaj 1837. godine isto dobio pravo održavanja sajma, a na molbu grofa Izidora Jankovića i dva puta godišnje.