GRAD LIPIK - OBAVIJEST

Objavljen natječaj za javna priznanja Grada Lipika

05.07.2017. 10:59 | 1122 pregleda | Najave

Svake godine u prigodi Dana Grada Lipika 4. listopada dodijele se javna priznanja Grada Lipika, a ovoj dodjeli prethodi izbor, odnosno isticanje kandidata. Na službenim stranicama Grada Lipika objavljen je poziv za isticanje kandidata, a rok prijave je 10. rujan 2017. godine.

Piše:
Marko Barčan

Kako stoji u natječaju, pravo sudjelovanja u isticanju kandidata ima najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća te ovlaštena tijela pravnih osoba i udruge građana, a može se istaknuti za neki od oblika javnog priznanja odnosno za počasnog građanina Grada Lipika, nagradu za životno djelo te godišnju nagrada Grada Lipika. Više informacija na službenim stranicama Grada Lipika.