Lipik 3x3 Challenger 2018
Mjesečni pokazatelji HZZ Područnog ureda Požega

Završila sezona, porastao broj nezaposlenih u Lipiku i Pakracu

18.11.2016. 13:04 | 1175 pregleda | Gospodarstvo

Krajem listopada 2016. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 4.113 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 4,7% ili 186 osoba. Od svih gradova i općina u našoj županiji nezaposlenih ima manje samo u općini Kaptol (4,6%) dok se u svim ostalim jedinicama lokalne uprave broj nezaposlenih povećao. Na području Grada Lipika u listopadu 2016. je registrirani broj nezaposlenih osoba porastao za 8,1% odnosno registrirana je 361 nezaposlena osoba prema 334 osobe na kraju rujna. Registrirani broj nezaposlenih na području Grada Pakraca u listopadu 2016. porastao je za 5,1% odnosno registrirano je 496 nezaposlenih osoba prema 472 osoba na kraju rujna.

Piše:
Antun Ciglenečki

Na području HZZ Ispostave Pakrac u listopadu 2016. registrirano je ukupno 857 nezaposlenih osoba što je više za 51 nezaposlenu osobu nego na kraju rujna 2016. Novo prijavljenih nezaposlenih osoba u evidenciji s područja Grada Lipika i Grada Pakraca tijekom listopada bilo 128 što je 33 više nego u rujnu. Na temelju radnog odnosa zaposleno je 43 osobe, a na temelju drugih poslovnih aktivnosti 6 osoba. Iz evidencije je zbog ostalih razloga izbrisano 128 osoba. U evidenciji Ispostave Pakrac na kraju listopada bilo je 127 korisnika novčane što je za 15 više nego na kraju rujna, a prosječno isplaćena novčana naknada korisnicima HZZ Područnog ureda Požega iznosila je 1.952,13 kuna.

Prema obrazovnoj strukturi na području HZZ Ispostave Pakrac najviše nezaposlenih, njih 309, imalo je završenu trogodišnju školu te školu za KV i VKV radnike. Zatim slijede 192 osobe sa završenom osnovnom školom, 164 osobe sa završenom četverogodišnjom školom, 124 osobe bez škole i nezavršenom osnovnom školom, 33 osobe s VŠS spremom, 19 osoba s VSS spremom ili višom te 16 osoba sa završenom gimnazijom. Najviše novo prijavljenih nezaposlenih u listopadu s područja Lipika i Pakraca imalo je završenu trogodišnju srednju školu odnosno njih 50. Također je najviše osoba s tim stupnjem obrazovanja tijekom listopada zaposleno na temelju radnog odnosa, njih 18, a odmah za njima slijede osobe s VŠS obrazovnjem, njih 13.

Prema spolu s područja Grada Lipika na kraju listopada evidentirano je 186 nezaposlenih muškaraca što je za 15 više nego u rujnu te 175 nezaposlenih žena što je za 12 više nego u rujnu. Na području Grada Pakraca na kraju listopada bilo je 262 nezaposlena muškarca što je 16 više nego mjesec dana ranije te 234 nezaposlene žene što je za osam više nego na kraju rujna. Od 43 osobe koje tijekom listopada zaposlene na temelju radnog odnosa, 21 zaposlen su muške osobe, a 22 zaposleno su ženske osobe. Od 127 korisnika novčane naknade s područja Ispostave Pakrac 67 korisnika su žene, a 60 korisnika su muškarci.

Tijekom listopada od 43 zaposlene osobe iz evidencije Ispostave Pakrac na području ispostave zaposleno 27 osoba, na području ostalih područnih ureda u Hrvatskoj zaposleno je 16 osoba, a zaposlenih u inozemstvu nema. Na određeno vrijeme zaposleno je 37 osoba, a samo 6 osoba na neodređeno vrijeme dok je dvoje zaposleno na skraćeno radno vrijeme.

Iz evidencije HZZ Područnog ureda Požega prema podacima za cijelu županiju zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u: prerađivačkoj industriji – 58 osoba ili 24,9%; trgovini na veliko i malo – 29 osoba ili 12,4%; građevinarstvu – 28 osoba ili 12,0%; pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane – 20 osoba ili 8,6%; administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima – 19 osoba ili 8,2%.

Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje krajem listopada 2016. u Požeško-slavonskoj županiji bio je 18.821 osiguranik koji zajedno s 4.113 nezaposlenih osoba čine aktivno stanovništvo županije. Stopa nezaposlenosti iznosila je 17,9% i povećana je u odnosu na rujan za 0,6 postotnih bodova. Na kraju rujna 2016. godine bilo je 18.802 osiguranika i 3.927 evidentiranih nezaposlenih osoba.