Lipik 3x3 Challenger 2018
Lista br. 4. SDSS, nositelj liste Milan Tomašević

Prezentacija programa SDSS-a Lipik

19.05.2017. 12:59 | 1552 pregleda | Vijesti

Poštovani,
Sukladno dosadašnjem radu SDSS-a na području grada Lipika i prepoznatih potreba građana, posebice pripadnika srpske zajednice smatramo da nam treba politika koja će iseljavati nerazvijenost, nezaposlenost i zapostavljenost, a vraćati domaćine i obnavljati domove.

Borimo se za kvalitetan život svih na području grada uz puno uvažavanje i očuvanje kulture, vjere i tradicije srpske zajednice.

Zalagat ćemo se za:
-obnovu puteva, društvenih domova, crkava i uređenje groblja u svim naseljima
-za kvalitetniju brigu o starima i nemoćnima
-za jednake mogućnosti zaposlenja
-za razvijanje kulturnih sadržaja u zajednici

U Gradskom vijeću grada Lipika borit ću se za ekonomski održivu zajednicu i društvenu pravednost. Birajte listu SDSS-a  koja će se zauzimati da život u našim selima ima istu vrijednost kao onaj u gradu.

Vašim glasom za mene i listu SDSS-a sigurmo ćete dobiti istinskog zagovornika prava Srba u gradskoj upravi i Gradskom vijeću, stoga izađite na izbore i zatražite manjinski listić!

Srdačno Vas pozdravljam

                                                                                          Milan Tomašević

                                                                              Zamjenik predsjednika SDSS Lipik

Uz Milana Tomaševića kao nositelja liste br. 4, na listi se nalaze: Dragomir Vranešević, Stevo Vučković, Dejan Pavić, Vaso Basarić, Mirela Gambiroža, Ljuba Drakulić, Nikola Sijerić, Gordana Sudar, Radoslava Mandić, Dragan Sijerić, Radmila Cicvara, Dario Mandić, Branka Radaković i Predrag Sudar.