Lipik 3x3 Challenger 2018
Otvorena tri natječaja Grada Pakraca za sufinanciranje projekata

Za projekte braniteljskih i stradalničkih udruga te javne potrebe u tehničkoj kulturi 160.000 kn

10.01.2017. 09:29 | 1122 pregleda | Vijesti

Grad Pakrac objavio je 10. siječnja tri natječaja za sufinanciranje projekata udruga koje djeluje na području Grada Pakraca odnosno objavljeni su javni pozivi predstavnicima udruga za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu, za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata financiranih sredstvima EU ili drugih stranih izvora u 2017. godini te za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu.

Piše:
Antun Ciglenečki

Putem natječaja za prikupljanje prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih sredstava u 2017. godini Grad Pakrac ukupno je predvidio iznos od 150.000,00 kuna, a financirat će se najviše 15 projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je 13. veljače 2017. godine, a detaljnije upute i obrasce za prijavu predstavnici udruga mogu pronaći na službenim stranicama Grada Pakraca preko poveznice.

Putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata financiranih sredstvima EU ili drugih stranih izvora u 2017. godini Grad Pakrac predvidio je ukupan iznos od 10.000,00 kuna, a maksimalan iznos za jednu prijavu iznosi 1.000,00 kuna što znači da se može dodijeliti najviše 10 potpora. Na natječaj se mogu prijaviti udruge s područja Grada Pakraca kojima su već odobrena sredstva iz EU fondova ili drugih stranih izvora za realizaciju njihovih projekata u 2017. godini unutar kojih se očekuje njihov vlastiti udio u financijskim sredstvima, a svaki prijavitelj može podnijeti maksimalno jednu prijavu u okviru ovog natječaja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2017. godine odnosno do iskorištenja sredstava, a detaljnije upute i obrasce za prijavu predstavnici udruga mogu pronaći preko poveznice.

Na natječaj za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu udruge mogu prijaviti projekt provođenjem kojeg se razvijaju komunikacijske tehnike i kulture te potiče kreativnost i stvaralaštvo djece i mladih u tehničkoj kulturi, a ukupno planirana sredstva za dodjelu putem natječaja su 10.000,00 kuna. Pri tomu je najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu 5.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 13. veljače 2017. godine, a detaljnije upute i obrasce za prijavu predstavnici udruga mogu pronaći preko poveznice.

Raspisivanje natječaja za sufinanciranje projekata ostalih udruga koje djeluju na području Grada Pakraca i natječaja Grada Pakraca za javne potrebe u kulturi za 2017. godinu očekuje se tijekom veljače ove godine, a kroz ta dva natječaja planira se raspodijeliti ukupno 250.000,00 kn iz gradskog proračuna za 2017. godinu.