Lipik 3x3 Challenger 2018
Grad Pakrac raspisao natječaj za dodjelu javnih priznanja

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca primaju se do 15. veljače

05.01.2017. 09:15 | 1033 pregleda | Vijesti

Grad Pakrac raspisao je 4. siječnja natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca za proteklu godinu odnosno za priznanja Počasni građanin Grada Pakraca, Zlatnu plaketu „Grb Grada Pakraca“ i Pečat Grada Pakraca, a prijedloge Ocjenjivačkom odboru treba se poslati pismenim putem do 15. veljače 2017. godine.

Piše:
Antun Ciglenečki

Prijedloge za javna priznanja Grada Pakraca potrebno je podnijeti u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, s naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Za javno priznanje Počasni građanin Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske. Za Zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, drugih društvenih djelatnosti, donatorstva, obrane i sigurnosti, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Također se Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može dodijeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Pismeni prijedlozi za dodjelu javnog priznanja moraju sadržavati životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja i odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Dok prijedloge za proglašenje počasnog građanina mogu dati samo politički dužnosnici Grada Pakraca odnosno vijećnik u Gradskom vijeću, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik Grada Pakraca te zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca prijedloge i poticaj za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati sve fizičke i pravne osobe odnosno svaki građanin, vijećnik Gradskog vijeća, gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca, trgovačka društva i druge pravne osobe, tijela mjesne samouprave, ustanove te udruge građana.